Kerkdienst ochtend

Leesdienst
Voorganger: Rineke van der Woerd

Thema:
“Met Christus ben ik gekruisigd, ikzelf leef niet meer, Christus leeft in mij.”
Vandaag is de eerste zondag van de lijdenstijd. We gedenken het lijden van onze Heiland, met als dieptepunt zijn kruisiging. Maar we leven toch vooral toe naar het feest van Pasen. Het feest van leven in het licht. Wat hebben de bijna mysterieuze woorden van Paulus uit Galaten 2: 19 en 20 ons hierbij voor dit leven te zeggen?

Liturgie:
Lied 221:1 (Liedboek 2013)
Votum en groet
Liedboek 221: 2 en 3 (Liedboek 2013)
Gebed
Lezing: Galaten 2
Preek
Lied 78: 1 en 3 (Liedboek voor de Kerken)
Voorbeden
Collecte
Gezang 176b (Gereformeerd Kerkboek 2006)
Zegen
 

Datum: 
zondag, 1 maart, 2020 - 10:00