Kerkdienst ochtend

Doopdienst
Voorganger: dominee Hans-Jan Roosenbrand

Thema:
Van harte welkom in de kerk. Vanochtend wordt er gedoopt, we verwelkomen Micha Sonneveld als ons jongste broertje. Ook heten we Jayden van harte welkom in ons midden. De bijbellezing en de preek staan in het kader van het 40 dagen project van TEAR: Bergopwaarts. Daarmee staan we stil bij belangrijke ontmoetingen die mensen hadden met God op een berg - van de berg Moria in het Oude Testament tot de heuvel Golgota. Vandaag gaat het over de ontmoeting van Mozes met God in de brandende braamstruik. God heeft oog en oor voor onrecht. En hij roept Mozes om daar iets aan te doen. Wat zegt dat verhaal over onze roeping in een wereld vol stikstof en onrecht?

Liturgie:
Shine Jesus shine (Opw. 334)
Opening van de dienst
SVG Heer, vergeef ons (Schrijvers voor gerechtigheid)
Doop
Psalm 100:2 (De Nieuwe Psalmberijming)
Gebed
Bijbellezing Exodus 3:1-14
Preek
Stil mijn ziel wees stil (Opw. 717)
Voorbeden
Collecte
O Heer mijn God (Opw. 407)
Zegen

Datum: 
zondag, 8 maart, 2020 - 10:00