Kerkdienst middag

Voorganger: student Jasper Bosman (Utrecht)

Thema:
Verlangen naar groei in Gods Koninkrijk
We lezen de gelijkenis van de akker met het onkruid (Matteüs 13:24-43): het graan moet groeien, maar het onkruid groeit ook mee. In de preek letten we vervolgens op vijf punten: 1. De akker; 2. De boer; 3. De vijand; 4. De gewassen; 5. De oogst, met tijdens alle punten deze vraag in ons achterhoofd: wat is de boodschap van deze gelijkenis, ook voor ons dagelijks leven?

Liturgie:
Psalm 96: 1 (Gereformeerd Kerkboek 2006)
Votum en groet
Psalm 96: 5,8 (Gerefromeerd Kerkboek 2006)
Gebed om de opening van het Woord
Lezen: Matteüs 13:24-43 en Matteüs 3:7-12
Psalm 85: 3,4 (Gereformeerd Kerkboek 2006)
Preek
Lied 107: 1-4 (Liedboek voor de Kerken)
Geloofsbelijdenis: Lied 254:2,3,4 (Liedboek voor de Kerken)
Dankgebed met voorbeden
Collecte
Psalm 98:1,4 (Gereformeerd Kerkboek 2006)
Zegen
 

Datum: 
zondag, 8 maart, 2020 - 16:30