Peiling kerkelijk werkers IMK

Bij het bouwen en ontwikkelen van onze gemeente combineren we de kracht en betrokkenheid van vrijwilligers en professionals. We stellen voor dat we voor het nieuwe gemeenteteam op zoek gaan naar twee nieuwe betaalde kerkelijk werkers, die gerichte opleiding, ervaring, kennis en kunde hebben om onze gemeente te ondersteunen bij het groeien in ontmoeting, met aandacht voor de jongeren in de kerk. Het gaat om (beide M/V):

  • Kerkelijk werker Kringen & Ontmoeting
  • Jeugdwerker (met de nadruk op leeftijd 12+)

We gaan voor een omvang van 1,4 fte (voor beide functies samen) voor de duur van 3 jaar. Het uitgewerkte voorstel vind je hier.

We leggen deze uitwerking in een peiling aan de gemeente voor. De kerkenraad gaat voor een uiteindelijk besluit zowel voor ‘wegen’ van de reacties als ‘tellen’. We maken de eindafweging dus als resultante van zowel kwantitatieve (aantallen) als kwalitatieve aard van de respons.

Hoe werkt de peiling?

  • Alle leden van de gemeente (jong en oud - doopleden en belijdende leden) kunnen deelnemen.
  • De peiling is niet anoniem.
  • De peiling vindt zoveel mogelijk online plaats. Voor degenen die dat willen is er de mogelijkheid via een papieren reactie deel te nemen. Een formulier daarvoor vind je hier. (Deze zat ook in de bijlage die bij Kruispunt 64.08 van 27 juni 2020 is verspreid.)
  • Bij de reacties wordt gevraagd om deze toe te lichten.

Je kan aan de peiling meedoen tot en met woensdag 15 juli.