Hoofddoelen

Drie hoofddoelen

Bij de voorbereiding en vormgeving van bijeenkomsten is het altijd goed drie hoofddoelen in je achterhoofd te houden.

1. Boven – de gerichtheid op God

Het eerste doel – boven – staat voor de gerichtheid op God. God aanbidden, Hem beter leren kennen en je geloof in Hem verdiepen, zijn verschillende manieren om die gerichtheid op God te verwoorden. Door samen te bidden, samen uit de bijbel te lezen en daarover met elkaar door te praten, kan die gerichtheid op God vorm krijgen. Maar ook ervaringen van kringleden met God kunnen bijdragen aan de groei van je eigen relatie met God.

2. Binnen – de gerichtheid op elkaar

Het tweede doel – binnen – staat voor de gerichtheid op elkaar. Je wilt voor elkaar zorgen, met elkaar meeleven en elkaar helpen om leerlingen te zijn van Jezus. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is onderling vertrouwen. Neem daarom de tijd elkaar te leren kennen. Niet alleen wanneer je als groep net gestart bent, maar ook als je al een aantal seizoenen onderweg bent. Ook door dingen met en voor elkaar te doen of door met elkaar te eten kan het leren kennen van en meeleven met elkaar heel goed vorm krijgen.

3. Buiten – gerichtheid op anderen buiten de kring

Het derde doel – buiten heeft alles te maken met de gerichtheid op anderen buiten de kring en het leven dat je leidt binnen / buiten de christelijke gemeenschap. Daarbij kun je denken aan christen zijn in je dagelijks leven, het in daden iets betekenen voor anderen en in woorden iets door te geven van de hoop die je bij je draagt. Geloof is juist bedoeld om handen en voeten te krijgen in het dagelijks leven.