Aanvulling ouderlingen en diakenen - denk en werk jij mee?

Aan het eind van vorig seizoen was er een (flink) aantal ouderlingen en diakenen aan het eind van hun termijn gekomen. We hebben dus aanvulling en versterking nodig. En daarvoor hebben we jouw betrokkenheid nodig!

Bij de afzwaaiende ambtsdragers gaat om Arjan en Hans (diakenen) en Aarnout, Mattijs, Nico en Koos (ouderlingen). We zijn blij met alle tijd en liefde die ze ons als gemeente hebben gegeven! We zijn met van alles bezig in de gemeente, het zijn met corona ook best lastige tijden, dus aanvulling en versterking met nieuwe mannen en vrouwen is echt nodig.

Denk jij mee over wie er voor deze taken geschikt zijn? Praat erover thuis, met je kring, met anderen. En als je iemand op het oog hebt, durf je dat dan ook met hem of haar te bespreken? Zou je ander willen wijzen op de gaven die hij heeft ontvangen, en bespreken of hij of zij die de komende tijd op deze manier wil inzetten?

Wie (M/V) is er geschikt als, of heb jijzelf gaven gekregen waarmee je je kan inzetten als:

  • diaken, om te stimuleren en te organiseren dat we naar elkaar omzien in en buiten de gemeente;
  • pastorale ouderling. Hij/zij schakelt vooral met kringen en individuele leden (in allerlei situaties) over wat het leven met de Heer concreet betekent;
  • ouderling die lid is van de kern-kerkenraad, en die dus vooral bezig is in bestuur en beleid binnen de gemeente.

Natuurlijk kan of doe je zo'n functie niet alleen. De diakenen en pastorale ouderlingen vormen samen met andere gemeenteleden het nieuwe Pastorale en Diaconale Team (PDT). De kern-kerkenraad staat in nauwe verbinding met het gemeenteteam dat we gaan vormen (predikant en kerkelijk werkers) en met commissies. Zie voor de organisatie van de kerkenraad dit nieuwsbericht. Of lees de eerste schets van het PDT [pdf].

Laat ons uiterlijk woensdag 21 oktober a.s. weten wie jij geschikt vindt. Niet alleen de namen, maar ook je toelichting daarbij is belangrijk.
En vooral: bidt om wijsheid en inzicht, moed en bereidwilligheid voor ons allemaal, en dat dat de Geest dit proces gebruikt om onze gemeente in de komende periode te leiden.

Dankjewel!