Kerkdienst zondag 15 november via YouTube en Kerkomroep

In de kerkdienst van zondag 15 november gaat Ds. Jos Slager voor. De dienst begint om 10.00 uur en wordt uitgezonden via YouTube en Kerkomroep.

Heb je altijd zin om God te dienen, te prijzen? Naar de kerk te gaan of te kijken? Zondag denken we na over waar God woont en wat zin geeft om Hem te dienen. We lezen uit II Samuel 7.

De liturgie van de kerkdienst is: welkom, aansteken van de kaars; stil gebed, votum & groet | Nieuw Liedboek Ps. 87: 'Op Sions berg sticht God zijn heilge stede' | Wetslezing: 1 Korinthe 3:5-16 | Kindermoment | Gebed | Evang. Liedbundel 209: ‘Kom in mijn hart” | Bijbellezing: II Samuel 7:1-17 | Preek | Nieuw Liedboek 98:3 “Laat heel de aarde een loflied wezen’ | Dankzegging en voorbeden, stil gebed en gezamenlijk gebeden ‘Onze Vader’ | Mededelingen | Nieuw Liedboek 971: 'Zing een nieuw lied voor God de Here’ | Zegen.

Het kinderwerkblad is als bijlage bij dit bericht toegevoegd. 

De collecte is bestemd voor Stichting De Haven. Stichting de Haven is een christelijke organisatie die zich sinds 1996 inzet voor mensen die in Den Haag werken in de prostitutie of er op een andere manier mee te maken hebben. Je kunt jouw gaven makkelijk geven via de app van Givt

Het gebedsteam is in de kerk te vinden. Wil je graag dat er iemand voor of met je bidt, terwijl je niet in de kerk bent? Dat kan. Mail dan naar gebedsteam.imk@gmail.com of bel Marloes en Stefphen Mans. Zij  maken dan een afspraak voor gebed online, in de kerk of bij jou thuis.

Bijlagen: