Eeuwigheidszondag: kerkdienst via YouTube en Kerkomroep

Komende zondag 22 november is het eeuwigheidszondag. De dienst begint om 10.00 uur en is te volgen via YouTube en Kerkomroep. Na eeuwigheidszondag begint een nieuwe periode met advent en het feest van de geboorte van Jezus. In de kerkdienst op eeuwigheidszondag kijken we terug én vooruit. Met de voorlopig laatste lezing uit het bijbelboek Numeri (hoofdstuk 33) staan we stil bij belangrijke overgangsmomenten en de vraag wat nodig is om echt verder te komen in het leven: helemaal opnieuw beginnen is onmogelijk. Verder gaan kan wel. 

De voorbeden staan op eeuwigheidszondag in het teken van de herinnering aan mensen die overleden zijn. Wij kunnen de afstand tot de doden niet zomaar overbruggen. Maar vanuit het geloof dat de band met Jezus sterker is dan de dood, herinneren wij ons diegenen die ons zijn voorgegaan. We vragen God om voor hen te zorgen. En samen met alle heiligen bidden we om Jezus' terugkomst. In de chat kan je namen noemen van dierbaren. Bij elke naam steken we in de kerk een kaarsje aan. 

We sluiten de dienst af met de viering van het Heilig avondmaal. Het is mooi als je dat (liefst samen) thuis kunt mee vieren. Avondmaal vieren is ook terug én vooruit kijken. Bij het eten van brood en het drinken van wijn of druivensap herinneren we de dood en opstanding van Jezus, totdat Hij komt (1 Kor. 11,26).

De liturgie van de kerkdienst: Opening van de dienst (welkom, aansteken van de verbindingskaars, votum en groet) | Psalm 108:1 (denieuwepsalmberijming.nl) | Gebed voor de opening van het Woord | Bijbellezing en preek | Antwoordlied: Psalm 108:3 (denieuwepsalmberijming.nl) | Herinnering en gebeden | Mededelingen | Breken van het brood en zegen | NLB 766: 1,2,3 ('Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen') 

Het kinderwerkblad wordt als bijlage bij dit bericht toegevoegd. 

De collecte is bestemd voor Siriz. Siriz biedt preventie, ondersteuning en zorg bij onbedoelde zwangerschappen. Je kunt jouw gaven makkelijk geven via de app van Givt

Het gebedsteam is in de kerk te vinden. Wil je graag dat er iemand voor of met je bidt, terwijl je niet in de kerk bent? Dat kan. Mail dan naar gebedsteam.imk@gmail.com of bel Marloes en Stefphen Mans. Zij  maken dan een afspraak voor gebed online, in de kerk of bij jou thuis.

Bijlagen: