Luisterend bidden of de gave van profetie

Misschien ben je er niet zo van bewust, maar God spreekt tot ons in ons dagelijks leven. En als we bidden is dat niet éénrichting maar God wil ook tot ons spreken. Hij is onze Goede Herder en Jezus vertelt ons dat we Zijn stem kunnen herkennen. God is altijd van relatie, van dialoog, van ontmoeten, van naast ons staan. Wil jij dit meer gaan ervaren in je eigen leven met Hem? Dat kan door 'Luisterend bidden'. 

Op zaterdagavond 20 maart 2021 om 20.00 uur is er een online workshop op samen ervaring op te doen met Luisterend bidden. Marloes, Lineke en Alinda zien je graag. Meedoen kan via deze Zoom-link.

Hieronder lees je een toelichting van Marloes Mans.

Achtergrond

Over de verschillende gaven van de Geest en groeien in vernieuwing van je denken is veel te zeggen. In dit korte stukje wil ik iets uitleggen over luisterend bidden en de gave van profetie. Want misschien ben je er niet zo van bewust maar God spreekt tot ons in ons dagelijks leven. En als we bidden is dat niet éénrichting, waarin wij alleen maar vragen. God wil ook tot ons spreken want Hij is onze Goede Herder en Jezus vertelt ons dat we Zijn stem kunnen herkennen.

Maar hoe dan vraag je misschien af? God spreekt tot ons op allerlei verschillende manieren zoals door;

God spreekt tot ons door:

  • Bijbellezen
  • Tekst of lied
  • Beelden
  • Dromen of visioen
  • Gedachten, indrukken
  • Gods hoorbare stem
  • Door anderen
  • Door gebeurtenissen, bijv. een preek over net een onderwerp waar jij mee bezig bent.

En misschien herken je dat al wel. God zoekt je al veel vaker op dan je misschien denkt. Sta daar eens bij stil wat het betekent dat jouw Almachtige God en Vader zo naar jou toekomt.

Wat zegt de bijbel over dit onderwerp?

Lees eens Jakobus 1:5, Lucas 11 5-13, en de gelijkenis van de Goede Herder uit Johannes 10: 11,14. En Romeinen 8: 15-16.

Luisteren naar Gods stem hoort thuis in de gemeente en gebeurt tussen mensen. Het is niet bedoeld om voor jezelf te houden. De meest simpele profetie of boodschap kan een ontvanger dichter naar God brengen en heel veel impact hebben.

De kern is dat we als het ware tegen God aanleunen en intentioneel/ bewust vragen om zijn woorden van liefde en transformatie voor anderen. Het gaat erom dat we de ander zien door Gods ogen. Tegen hen praten met Gods woorden. Verbinding maken met het hart van God.

Vijf dingen die we moeten weten

1. Het is een gave van de Heilige Geest

In de hele bijbel zien we steeds de link tussen profetie en Gods stem verstaan en de Heilige Geest.In 1 Corinthe 12 wordt profetie beschreven als een gave van de Geest. Profetie is een uiting van de van de aanwezigheid HG. Geestelijke gave zijn er niet voor ons zelf maar het is kanaal waarmee God andere bereikt met zijn Liefde en zegen.

Paulus moedigt ons aan om ons zelf uit te strekken naar de geestelijke gave. Verwachting en een actieve houding zijn belangrijk. “Ik ben beschikbaar Heer”; is een prachtig gebed.

2. Is er voor iedereen

In Handelingen 2 vers 14-18 “ik zal mijn geest uitstorten over alle mensen…en zij zullen profeten”.

In Handelingen legt Petrus uit dat de kerk de vervulling ziet van Joël 2. God geeft ons zijn Geest en Hij geeft aan alle mensen. Vers 17 &18 laat zien dat er een verband is tussen de uitstorting van de Heilige Geest en de openbaring van profetie. Als de HG in je is kan je profeteren en luisteren naar Zijn stem.

In 1 Cor 14:1 “…verwacht de geestelijke gave en met name de gave van profetie”. Deze tekst laat duidelijk zien dat Paulus verwacht dat alle christenen de gave van profetie kunnen ontvangen en gebruiken. In 1 Corinthe 12 en Efeze 4 maakt Paulus duidelijk dat sommige in het Lichaam geroepen zijn tot een roeping van Profeet. Maar als we kijken naar 1 Corinthe 14 zegt Paulus duidelijk dat hij verwacht dat alle christenen de gave van profetie kunnen gebruiken. Dus ongeacht wat je specifieke roeping is we mogen profetie gebruiken in onze geestelijke gereedschapskist.

3. Profetie is opbouwend, bemoedigend, troostend

Lees 1 Korinthe 14:3

4. Profetie is een gave om anderen te dienen

Alle gaven van de Geest zijn er om anderen te dienen. Onze houding moet zijn: ”Hoe kan ik mijn gave gebruiken om anderen te dienen zodat zij dichter bij hun roeping komen die God voor hun heeft”. Door een mind-set te hebben van “dienen” kan het een mooi tegenwicht geven aan een soort zelf-bewust-zijn wat ons kan lastigvallen.

1 Petrus 4:10

5. Hoe meer je oefent hoe makkelijker het wordt

Oefen je profetische spieren, oefen met luisterend bidden. Dus ja, het kan ongemakkelijk voelen en je moet misschien een drempel over maar net als lichamelijke oefeningen is het het meer dan waard om te groeien in geestelijke gave.

God geeft geweldige bovennatuurlijk gave aan Zijn kerk. Luisteren naar Gods stem hoort thuis in de gemeente. Vandaar ook dat de duivel probeert het onduidelijk te maken of verwarring te zaaien. We moeten het juist aanmoedigen, het goed voor doen, en het laag-drempelig maken en laagdrempelig houden.

Meer informatie

Via www.nederlandzoekt.nl kan je verschillende vormen vinden om meer te leren en te oefenen. De kring van Lineke Lengkeek heeft inmiddels ervaring opgedaan met een reeks van avonden over dit onderwerp via NederlandZoekt. Of bestel het boek van Cath Livesey via de website van Nederlandzoekt “De schapen horen zijn stem”.

New Wine heeft een cursus Luisterend bidden. Deze kan je bestellen via de website www.new-wine.nl. De kring van Maaike Slingerland heeft vorig jaar deze cursus gedaan met haar kring.