Weer kerkdiensten met (beperkt aantal) bezoekers

Met ingang van zondag 25 april willen we voor de erediensten graag weer een kleine roulerende groep gemeenteleden (max. 30 bezoekers >12 jr.) uitnodigen. Johan en Veronica van den Beukel zullen de uitnodiging van gemeenteleden verzorgen. De crèche en Chrisclub zullen op een later te bepalen moment gestart worden.
 
Per die datum is het kerkgebouw ook weer beschikbaar voor kleinschalig gebruik van de zalen. Verzoeken voor gebruik hiervan verlopen via Marianne van Bruggen. Neem hiervoor met haar contact op via beheerimk@gkvdelft.nl.
 
Uiteraard zijn alle eerder gemelde Corona-maatregelen in het gebouw nog steeds van kracht, zoals voldoende afstand houden en het dragen van een mondkapje tijdens in- en uitgaan van het gebouw.
 
Volledigheidshalve nog een herinnering aan het feit dat er rondom het kerkgebouw van maandag t/m zaterdag (dus niet op zondag) van 12.00u-0.00u betaald parkeren van toepassing is.
 
Namens het Corona-team,
Leo de Vries