Versoepeling Corona-maatregelen | reserveer vóór gebruik kerkfaciliteiten

De Corona-ontwikkelingen bewegen gelukkig de goede kant op. Hierdoor is er ook ruimte gekomen voor versoepelingen in het kerkgebouw. Onderstaand de belangrijkste verruimingen genoemd:
 
  • Het max. aantal bezoekers (>12jr) van de kerkdiensten gaat naar 75.
  • In komende kerkdienst(en) zal weer begonnen worden met zingen, in eerste instantie alleen het laatste lied aan het eind van de dienst. Verdere verruiming hiervan zal in de komende diensten gemeld worden.
  • Gebruik van mondkapjes blijft bij in- en uitgaan van de kerk vooralsnog verplicht, we volgen de versoepelingen van de overheid die op afzienbare termijn aan de orde lijken.
  • Crèche, chrisclub en ook fysieke bijeenkomsten van o.a. Kidz678 kunnen weer plaatsvinden. (Let op: of dit daadwerkelijk plaatsvindt zal via de verantwoordelijken gecommuniceerd worden)
  • Reguliere vergaderingen van diverse aard (zoals eerder gewoon) zijn weer mogelijk.
  • Gebruik van de keuken en eten in de kerk door bijv. kringen is weer mogelijk.
Let op: Alle gebruik van kerkzaal, vergaderruimten en keuken altijd reserveren! Dit kan heel eenvoudig via beheerimk@gkvdelft.nl en voorkomt teleurstellingen.
 
Namens Beheer IMK,
Leo de Vries