Iedereen zondags weer welkom in de kerk!

Met ingang van zondag a.s. (17 oktober) is iedereen weer van harte welkom om de kerkdiensten fysiek bij te wonen. Om deze reden zal de groepsgewijze uitnodiging per mail per heden komen te vervallen.

Wanneer er (vooralsnog) de voorkeur is om online aan de diensten deel te nemen kan dat ook, de kerkdiensten blijven middels videostream op afstand te bekijken.

Namens het Coronateam,
Leo de Vries