Crèche blijft open - aanmelden niet nodig

Ben je ouder van een jong kind en bezoek je in de komende periode een kerkdienst, weet dan dat er elke zondag opvang is voor de kinderen in de zalen tegenover de ingang van de kerkzaal. Er zal per zondag bekeken worden of de kinderen in één groep opgevangen kunnen worden of dat er een groep is voor kinderen van 0-2 en een groep voor 2+. Voel je dus vrij de kleinsten mee te nemen!

We maken binnenkort ook weer een nieuw crècherooster. Sta je daar nog niet op en wil je wel meedraaien?  Meld je dan aan bij Janneke de Jong of Marieke Vreugdenhil. Dat kan onder andere via creche@gkvdelft.nl.