Kerkdienst 21 november: Eeuwigheidszondag

Komende zondag 21 november is het Eeuwigheidszondag, de laatste zondag van het kerkelijk jaar. De kerkdienst begint om 10.00 uur en wordt uitgezonden via Youtube en Kerkomroep

In de preek staan we stil bij de vraag in wat voor tijd we leven. We doen dat met het bijbelboek Openbaringen, aan de hand van drie vragen: wat zie je? (om je heen), wat hoor je? (van het evangelie), en: wat doe je? (met jouw leven). We gedenken in deze dienst de gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn overleden. Ook als je iemand anders door de dood verloren bent, korter of langer geleden, is er gelegenheid om diegene te gedenken door het aansteken van een lichtje in de dienst.

De collecte is voor de financiële ondersteuning van gemeenteleden en gasten van de Immanuelkerk. Bij financiële nood helpt de diaconie. Vaak gebeurt dit in de vorm van een kleine gift of lening. Je kunt jouw gaven geven via de app van Givt.

Wil je graag dat er iemand met of voor je bidt? Dat kan. Mail dan naar gebedsteam.imk@gmail.com of bel Marloes en Stefphen Mans. Zij maken dan een afspraak voor gebed online, in de kerk of bij jou thuis. Gebedspunten kunnen ook worden doorgegeven in de livestream. Ook staat het gebedsteam na de dienst voor je klaar. 

De Liturgie van de kerkdienst: Opening van de dienst | Lied: licht van de wereld | Geloofsbelijdenis: Kol. 1,15-20 | Kinderen gaan naar de Chrisclub | Gebed voor de opening van het Woord | Bijbellezing: Openbaringen 14,1-13 | Preek | Lied: Opw. 638 (Wie is als Hij?) | Gedenken van gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn overleden | Lied: PvN 16 | Tijdens het aansteken van de lichtjes: ‘Als alles duister is’ | Voorbeden en Onze Vader | Aankondigingen en collecten | Slotlied: Er is een dag | Zegen.