Werving kerkelijk werker kringen

Beste broers en zussen,
 
Zoals jullie weten hebben we vorig jaar twee vacatures gehad voor kerkelijk werker. Jeroen Stomphorst is afgelopen januari vanuit die werving gestart als jongerenwerker. Het is toen niet gelukt om een kerkelijk werker te werven die zich specifiek richt op de kringen. Inmiddels zijn we een stuk verder in het traject om te groeien naar een gemeente van kringen. Ook hebben we het profiel van de kerkelijk werker kringen aangepast waarbij de focus ligt op het coachen van kringleiders en kringen. Zodat kringleiders groeien in hun rol en kringen groeien als liefdevolle geloofsgemeenschappen.
 
Met het aangepaste profiel zijn we de werving van de kerkelijk werker kringen opnieuw gestart. Het profiel met toelichting is te vinden op onze site.
 
Kandidaten kunnen tot 1 januari 2022 reageren. We nodigen ook van harte leden van onze eigen gemeente uit te reageren. Daarnaast willen we jullie vragen de vacature in je eigen netwerk te verspreiden.
 
We zijn nog bezig om de selectiecommissie voor deze werving samen te stellen. Onderdeel van de selectieprocedure is een gesprek met een brede afvaardiging uit de gemeente bestaande uit vertegenwoordigers van verschillende kringen.
 
We zijn dankbaar dat we afgelopen maanden stappen konden zetten om te groeien naar een gemeente van kringen en dat we nu opnieuw de werving kunnen starten. We willen jullie vragen om te bidden voor het kringenwerk en voor deze werving. Om zo met Gods zegen en aan Zijn hand ook deze stap te zetten.
 
Namens de kerkenraad,
Agnes Troost