Reguliere kerkdienst

icon: 

Noonservice

Voorganger: dominee Hans-Jan Roosenbrand
Locatie: Nieuwe Kerk, Markt 80

Kerkdienst ochtend

Voorganger: dominee Hans-Jan Roosenbrand

Thema:
Vanochtend staan we stil bij een bekende uitspraak van Paulus uit een wat minder bekende geschiedenis. Aan de gelovigen in Korinthe, die blijkbaar nogal onder de indruk waren van bepaalde predikers (Paulus noemt ze 'fake-apostelen’) schrijft hij over een woord dat hij gehoord heeft van Jezus: ‘Gods kracht wordt zichtbaar in zwakheid’. Durven wij, durf jij, zwak te zijn? Of moet alles altijd zo perfect mogelijk?

Kerkdienst middag

Leesdienst
Voorganger: Maarten Los

Noonservice

Voorganger: dominee Simon van der Lugt
Locatie: Nieuwe Kerk, Markt 80

Kerkdienst middag

Voorganger: dominee Hans-Jan Roosenbrand

Noonservice

Voorganger: nog niet bekend
Locatie: Nieuwe Kerk, Markt 80

Kerkdienst middag

Voorganger: dominee Hans-Jan Roosenbrand

 

Liturgie 

Psalm 2:1 (http://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-2)

Opening van de dienst

Psalm 2:2 (http://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-2)

Gebed

HC vraag en antwoord 52

Preek

Liedboek (oud) 288:1,2,3

Geloofsbelijdenis

Liedboek (oud) 288:8

Voorbeden en Onze Vader

Noonservice

Voorganger: Hans Jan Roosenbrand
Locatie: Nieuwe Kerk, Markt 80

Kerkdienst ochtend

Voorganger: dominee Simon van der Lugt

Alpha

 

Liturgie

Lied 217,1.4.5

Opening van de dienst

Psalm 119,1.2

Wet van God

Psalm 63,2

Gebed

Bijbellezing: Filippenzen 3

Preek

Lied 435,2.4

Voorbeden

Collecte

Lied 175,1.2

Zegen

 

Thema

Winst en verlies in je leven? Bekijk het eens vanuit Christus!

Kerkdienst middag

Voorganger: dominee Matthijs Biewenga (Zoetermeer)

 

Liturgie:

Pagina's

Abonneren op RSS - Reguliere kerkdienst