Reguliere kerkdienst

icon: 

Noonservice

Voorganger: ds. Niek Tramper

Locatie: Genestetkerk, Oude Delft 102

Kerkdienst ochtend

Voorganger: ds. P.W. van der Kamp, Zwolle

 

Liturgie

welkom en mededelingen (door ouderling van dienst, Nico Buchner)

votum (gezongen) en vredegroet (gezongen Amen)

lied: Lb 328 (1-2-3) (=Nieuwe Liedboek 314)

gebed

[kinderen groepen 1, 2, 3 naar Chrisclub]

lezen: Genesis 45:25-46:7, 46:28-30 (door Loes Koppelaar)

lied: Ps 105:11

preek over Genesis 47:7-10

lied: Zegenbede (gemeente & cantorij)

lied: Sanctus (cantorij)

Noonservice

Voorganger: dominee Hans-Jan Roosenbrand

Locatie: Genestetkerk, Oude Delft 102

Kerkdienst middag

Voorganger: dominee Simon van der Lugt

Thema

Gebed voor de vijanden van Gods kerk

Kerkdienst ochtend

Voorganger: dominee Hans-Jan Roosenbrand

Kinderdienst met Chrisclub groep 1

 

Thema:

Kerkdienst middag - Pinksteren

Voorganger: dominee Hans-Jan Roosenbrand

Thema:
Wat geloof jij over de Heilige Geest? Het korte antwoord van de kerk is: dat Hij God is (Nicea, Nederlandse Geloofsbelijdenis, Catechismus). Maar wat betekent dat? Of beter nog, wat belijdt de kerk hier eigenlijk mee? Vanmiddag overdenken we de belijdenis van de kerk over de Heilige Geest. We luisteren in de dienst naar de uitleg van de New City Catechismus. De teksten daarvan, en de video daarbij kan je opzoeken op internet: www.newcitycatechismus.nl

Noonservice

Dominee: Niek Tramper

Locatie: Genestetkerk, Oude Delft 102

Kerkdienst Hemelvaartsdag

Voorganger: dominee Simon van der Lugt

Liturgie

Opening

Psalm 97,1.3.5

Gebed
Bijbellezing: Matteüs 24,3-14; 26,13 en 28,5-7 en 16-20

Lied 402,9.10

Tekst: Matteüs 28,18

Preek

Psalm 57,5.6

Filippenzen 2,5-11

Lied 234,1.2

Voorbeden

Collecte

Lied 281,1.2.3.4

Zegen.

Kerkdienst middag

Leesdienst
Voorganger: Kars Veling

 

Liturgie

 

Votum en groet

Zingen Psalm 23

Gebed

Bijbellezing Openbaring 7

Preek Openbaring 7 : 9-10

Zingen GK gezang 167 – Samen in de naam van Jezus

Geloofsbelijdenis Vraag en Antwoord 54 Heidelbergse Catechismus

Zingen GK gezang 103 : 2, 5, 6, 9 – O Schepper Geest, woon in uw kerk

Gebed

Collecte

Zingen gezang 249 LB – Wij leven van de wind

Zegen

 

Informatie voor infoblad

Noonservice

Voorganger: dominee Hans-Jan Roosenbrand
Locatie: de Génestetkerk, Oude Delft 102

Pagina's

Abonneren op RSS - Reguliere kerkdienst