Reguliere kerkdienst

icon: 

Noonservice

Voorganger: dominee Hans-Jan Roosenbrand
Locatie: Nieuwe Kerk, Markt 80

Kerkdienst ochtend

Kinderdienst groep 1 tot en met 3
Voorganger: dominee Hans-Jan Roosenbrand

Liturgie:

Kerkdienst middag

Voorganger: dominee Simon van der Lugt

Psalm 122,1.3

Opening

Lied 723,1

Gebed

Bijbellezing: Handelingen 13,13-47

Preek

Psalm 16,1.2

Geloofsbelijdenis

Voorbede

Collecte

Lied 791,1.3.6

Zegen

 

Hemels oordeel in een aardse stad

Noonservice

Voorganger: dominee Simon van der Lugt
Locatie: Nieuwe Kerk, Markt 80

Kerkdienst middag

Voorganger: dominee Simon van der Lugt

Liturgie:

Psalm 8,1.3.5

Opening

Psalm 24,1.2.5

Introductie

Gebed

Preek over Genesis 1,2

Lied 473,1.3.10

Geloofsbelijdenis

Voorbeden

Collecte

Opwekking 276

Zegen

 

Thema

Mama Duck Fights Crows Attacking Baby Ducklings
(Mama Eend vecht met kraaien die haar babyeendjes aanvallen)

https://www.youtube.com/watch?v=BvAzdbfFJeQ

Noonservice

Voorganger: dominee Niek Tramper
Locatie: Nieuwe Kerk, Markt 80

Kerkdienst middag

Leesdienst
Voorganger: Rudolf de Vetten

 

Liturgie

Opwekking 267 “Groot is de Heer” Nederlands en Engels

Opening van de dienst

Psalm 63: 1 en 2

Gebed

Lezen: 1 Korintiërs 12:12-20 en Galaten 5:13-26

Psalm 133: 1

Tekst: 1 Johannes 3:11-24

Preek

Geloofsbelijdenis met Gereformeerd Kerkboek Gezang 161 “Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta”.

Gebed

Collecte

Gereformeerd Kerkboek Gezang 164 “Jezus vol liefde”

Zegen

 

Noonservice

Voorganger: dominee Niek Tramper
Locatie: Nieuwe Kerk, Markt 80

Kerkdienst ochtend

Voorganger: Pim Poortinga (student Kampen)

Liturgie

Votum en Groet
Zingen: Psalm 118 (nieuwe psalmberijming) De HEER is goed, Hem moet je eren vers 1 en 6 
Wet
Zingen: LB 311 wij kiezen voor de vrijheid
Gebed
Lezen: 1 Petrus 2:1-10
Zingen: Opwekking 819 Niemand anders
Preek
Zingen: Opwekking 705 Toon mijn liefde
Gebed
Collecte
Zingen: Opwekking 698 Nooit meer alleen
Zegen
 

Samenvatting

Kerkdienst Hemelvaartsdag

Voorganger: dominee Hans-Jan Roosenbrand

 • Met open armen
 • Votum en Groet (Sela)
 • Machtig God, sterke Rots 
 • Kom Heilige Geest (Sela)
 • Gebed
 • Bijbellezing
 • Opw. 359: de hemel juicht
 • Preek
 • Opw. 501: Laat uw vrede heersen
 • Voorbede 
 • Collecten  - Laat ons samen één zijn (Sela)
 • Psalm: 47: 1, 3 en aansluitend psalm 99:1, 8
 • Zegen en gesproken amen

Pagina's

Abonneren op RSS - Reguliere kerkdienst