Reguliere kerkdienst

icon: 

Noonservice

Locatie: Nieuwe Kerk, Markt 80

Kerkdienst middag

In combinatie met de kerk in Pijnacker
Voorganger: dominee Ed Buitendijk (Rijnsburg)
Locatie: Het Kruispunt, Julianalaan 40a, Pijnacker

Klik hier om de dienst te beluisteren.

Noonservice

Locatie: Nieuwe Kerk, Markt 80

Kerkdienst ochtend

Voorganger: student Lyanne de Haan-Wilts (Kampen)

Thema:
We lezen over de doop van Jezus door Johannes. Jezus krijgt de heilige Geest; zijn taak is begonnen. Maar dan wordt hij de woestijn in gestuurd.
Jezus’ leven wordt geleid. Onze levens ook. Dat kunnen we soms ervaren als frustrerend. We kunnen het gevoel hebben dat God traag en inefficiënt werkt. Maar God heeft een plan met ons leven.

Liturgie:
Wees mijn verlangen (Opw. 520)
Opening van de dienst
Psalm 63: 1, 2 (Gereformeerd Kerkboek 2006)
Wet

Kerkdienst middag

Leesdienst
Voorganger: Rineke van der Woerd

Thema:
Wij zijn God niet
God heeft de mens bijna goddelijk gemaakt zegt Psalm 8. Wat betekent dat voor ons leven in een technologisch tijdperk?

Liturgie:
Psalm 146a: 1 (Liedboek 2013)
Opening van de dienst
Psalm 146a: 3
Gebed
Bijbellezing: Psalm 8
Psalm 8: 1, 2 en 3 (Gereformeerd Kerkboek)
Preek
Psalm 8: 4, 5 en 6 (Gereformeerd Kerkboek)
Geloofsbelijdenis: Lied 481 (Liedboek 2013)
Gebed
Collecte

Noonservice

Voorganger: ?
Locatie: Nieuwe Kerk, Markt 80

Kerkdienst ochtend - Startdienst Visie 40-daagse

Startzondag Gemeentvisietraject
Voorganger: dominee Hans-Jan Roosenbrand

Thema:

Noonservice

Voorganger: dominee Marien Middelkoop
Locatie: Nieuwe Kerk, Markt 80

Kerkdienst ochtend

Jaarwisselingsdienst
Leesdienst, voorganger: Arjan Grashuis

Thema:
‘Als ik zie wat er allemaal gebeurt in de wereld, al die ellende, het terrorisme, de moordpartijen, dan kan ik gewoon niet geloven dat er een goede God is. Als er een God zou zijn, dan zou die wel ingrijpen.’

Kerstdienst

1e Kerstdag
Voorganger: dominee Hans-Jan Roosenbrand

Liturgie:
Lied 138 (Liedboek voor de Kerken)
Lied 135 (Liedboek voor de Kerken)
Opening van de dienst
Kindermoment met lied en toneel
Gebed
Bijbellezing Lucas 2: 1-20
Eer aan God in de hoge
Preek
Joy to the world/our God saves
Gebed
Collecte
Ere zij God

Pagina's

Abonneren op RSS - Reguliere kerkdienst