Reguliere kerkdienst

icon: 

Kerkdienst middag

Voorganger: dominee Hans-Jan Roosenbrand

Thema:
Wat kunnen we leren van de lofzang? In de serie middagdiensten over het gebed dat Jezus ons leerde staan we vanmiddag stil bij het slot van het Onze Vader. Klopt het dat gereformeerde christenen een wat moeizame verhouding hebben met uitbundigheid en lofprijs? Is dat een kwestie van cultuur, karakter of van overtuigingen? Durf jij je te laten boeien door de levende God van de bijbel en van Jezus Christus? We denken er vanmiddag over na. En we zingen veel lofliederen!

Noonservice

Voorganger: Gastspreker
Locatie: Nieuwe Kerk, Markt 80

Kerkdienst ochtend

Voorganger: dominee Simon van der Lugt

Kerkdienst middag

Voorganger: dominee Hans-Jan Roosenbrand

Thema:
In de serie leerdiensten over het Onze Vader gaat het vanmiddag over de zesde bede: ‘breng ons niet in beproeving maar red ons uit de greep van het kwaad’ (NBV 2004). In het gebed gaat het niet alleen om bescherming en beveiliging van allerlei kwaad dat van buiten af op ons af komt. Het is vooral een gebed om in beweging te blijven, achter Jezus aan. Ontdek opnieuw wat deze bede voor jou betekent, en voor ons als gemeenschap in Delft!

Noonservice

Voorganger: dominee Niek Tramper
Locatie: Nieuwe Kerk, Markt 80

Kerkdienst ochtend

Dankdienst broeder Sylvador
Voorganger: dominee Simon van der Lugt

Kerkdienst middag

Voorganger: dominee Hans-Jan Roosenbrand

Thema:
Vanmiddag vervolgen we de serie over het Onze Vader met een bespreking van de vijfde bede. Met het gebed om vergeving raken we een belangrijke kern van het christelijke geloof. Toch is vergeving een middel, geen doel op zich. Vergeving is in de praktijk ook altijd een proces. En het vraagt steeds opnieuw om geloof. Misschien is dat wel de grootste uitdaging: geloven wij echt dat vergeving werkt?

Noonservice

Voorganger: gastpreker
Locatie: Nieuwe Kerk, Markt 80

Kerkdienst middag

Leesdienst
Voorganger: Hans Mostert

Noonservice

Voorganger: dominee Niek Tramper
Locatie: Nieuwe Kerk, Markt 80

Pagina's

Abonneren op RSS - Reguliere kerkdienst