Reguliere kerkdienst

icon: 

Kerkdienst ochtend

Leesdienst
Voorganger: Koos Mostert

Thema:
Vrijgemaakt, is voor ons vaak een bekende term.

Kerkdienst middag

Voorganger: dominee Arnout Francke (Leidschenveen)
Locatie: Julianalaan 40a, Pijnacker

Noonservice

Voorganger: dominee Hans-Jan Roosenbrand

Kerkdienst ochtend

Kinderdienst groep 4, 5, 6
Voorganger: dominee Hans-Jan Roosenbrand

Thema:
Geef acht!
In Efeziërs 6 schrijft Paulus over een geestelijke wapenrusting; dingen die je als gelovige nodig hebt om te blijven staan in de wereld van vandaag. In de kerkdienst van vanmorgen gaat het hierover. De kinderen van de groepen 4-6 doen volop mee. Samen met hen proberen we te begrijpen wat het beeld van de geestelijke wapenrusting ons vandaag te zeggen heeft.

Liturgie:
Zegekroon
Opening van de dienst

Kerkdienst middag

Voorganger: dominee Hans-Jan Roosembrand
Locatie: Julianalaan 40a, Pijnacker

Thema:
‘Is Hij er wel?’
De serie ‘Weet wat je gelooft’ begon in september met een eerste deel waarin het ging over de vraag wat geloven eigenlijk is. Vanmiddag vervolgen we de serie met de vraag naar het bestaan van God. Wat is daarover te zeggen? Is er voor weldenkende, rationele mensen nog ruimte voor de overtuiging dat God bestaat? En wat schieten we eigenlijk met het antwoord op?

Noonservice

Voorganger: dominee René van Loon
Locatie: Nieuwe Kerk, Markt 80

Kerkdienst ochtend

Leesdienst
Voorganger: Bert van der Woerd

Liturgie:
Beauty for brokenness (gemeente zingt mee met youtube-film)
Opening van de dienst
Wees mijn verlangen (Op Toonhoogte 264)
Lezen: Johannes 6
Jezus mijn geluk en vreugde
Preek
Lezen van de wet
Als je geen liefde hebt voor elkaar (Evangelische liedbundel 370)
Collecte
Gebed
Lied 479 (Liedboek voor de kerken)
Laat mij een spiegel van Gods liefde zijn (Ria Borkent)
Zegen

Kerkdienst middag

Leesdienst
Voorganger: Rudolf de Vetten

Thema:
Vanmiddag gaan we verder met het bijbelboek Openbaringen. Jezus spreekt zeven christelijke gemeenten aan. Vol liefde, maar ook met een scherpe blik. Wat betekent het voor jou als Jezus zo naar je leven kijkt? Wat betekent het wanneer Jezus zwakke punten in onze gemeente blootlegt? Tegelijk laat Jezus ook zien dat er een geestelijk strijd gaande is waar Hij ons in steunt. In Openbaringen laat Jezus zien wat er gaande is en biedt ons een nieuw perspectief.

Liturgie:

Noonservice

Voorganger: dominee Solomon Dimitriadis
Locatie: Nieuwe Kerk, Markt 80

Kerkdienst middag

Leedienst
Voorganger: Jan-Dirk van Loon

Thema:
Het boek van de onthullingen (apokalyps) begint met een onthulling over Jezus. De kerk krijgt Hem te zien zoals Hij werkelijk is in al zijn goddelijke majesteit, macht, heiligheid en heerlijkheid. Een beeld om nooit meer kwijt te raken.

Liturgie:
Psalm 93: 1 (Gereformeerd Kerkboek)
Votum en groet
Psalm 93: 2,3 (Gereformeerd Kerkboek)
Gebed
Lezen: Opbaring 1
Psalm 89: 3,4,6 (Gereformeerd Kerkboek)
Preek
Gezang 107: 3 (Gereformeerd Kerkboek)

Pagina's

Abonneren op RSS - Reguliere kerkdienst