Reguliere kerkdienst

icon: 

Kerkdienst ochtend

Leesdienst
Voorganger: Jurjen Lengkeek

Thema:
Pasen ligt nog vers in ons geheugen - de dood van Jezus aan het kruis en zijn glorieuze opstanding uit de dood 3 dagen later. Wat gebeurde daar nou aan dat kruis? Toen Jezus zei: "het is volbracht", waar doelde hij toen op? Vanochtend kijken we mee met Johannes die een blik gegund werd in de hemel waar hij het resultaat zag van Jezus' overwinning: we zien de leeuw van Juda die de boekrol mag openen. Een grootse gebeurtenis die ook voor jou en mij vandaag betekenis heeft. Kijk je mee wat er gaat gebeuren?

Kerkdienst middag

Voorganger: dominee Maarten Wybe van der Veen (Zeewolde)

Thema:
Wij zijn onderweg, maar ons vuur brandt niet altijd even hard. Ons geloof kent pieken en dalen. Jezus komt altijd naar ons toe door de bijbel en door onze naaste.

Noonservice

Voorganger: Gastspreker
Locatie: Nieuwe Kerk, Markt 80

Kerkdienst ochtend

Voorganger: dominee Hans-Jan Roosenbrand

Thema:
Vandaag, op de eerste zondag na Pasen, lezen we het slot van het evangelie van Matteüs. Na Pasen zendt de opgestane Jezus zijn leerlingen eropuit om ook anderen tot zijn leerlingen te maken. Een grote opdracht, zeker. Maar niet onmogelijk, juist door wat er met Pasen is gebeurd: “ik ben met jullie”, zegt Jezus, “alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.”

Kerkdienst middag

Voorganger: Simon van der Lugt

 

Openingslied NLB 624,1.2.3 Christus onze Heer verrees

Welkom

NLB 601,1.2.3 Licht dat ons aanstoot in de morgen

Gezongen votum

Genade zij u en vrede van Hem die is, die was en die komt, en van de zeven geesten voor zijn troon, en van Jezus Christus, de betrouwbare getuige, de eerstgeborene van de doden, de heerser over de vorsten van de aarde –

Amen door gemeente

Psalm 19,1.2 (versie: nieuwepsalmberijming)

Gebed voor de opening van het Woord

Lezen Johannes 20,11-18 en Openbaring 1,9-18

Noonservice

Vooganger: dominee Niek Tramper
Locatie: Nieuwe Kerk, Markt 80

Kerkdienst ochtend

Pasen
Voorganger: dominee Hans-Jan Roosenbrand

 

Liturgie:

Eerste lied (‘See what a morning’ – luisterlied + vertaling). Terwijl we dit lied zingen wordt de Paaskaars binnengebracht en aangestoken. 

Zingen (wel staan, band geeft dit indien nodig aan): juicht want Jezus is Heer / Hij is verheerlijkt

Opening (HJR)

Lied: In Christ alone (+vertaling)

Kindermoment groepen 4-6

Gebed

Bijbellezing: Matteüs 27,62-28,7 en 11-15

Lied: Glorie aan God

Preek

Lied: Amen (opwekking 795)

Kerkdienst Goede Vrijdag

Voorganger: Simon van der Lugt

 

Liturgie

Kerkdienst middag

Voorganger: dominee Matthijs van der Welle (Pijnacker)

zingen: Psalm 117

Votum en zegengroet

zingen: Psalm 18: 9

Gebed

Schriftlezing: Psalm 1

zingen: Gezang 835: 1-4 “Jezus, ga ons voor” (Liedboek 2013)

Preek

zingen: Psalm 25: 2 en 4 (De Nieuwe Psalmberijming www.denieuwepsalmberijming.nl)

Geloofsbelijdenis van Nicea

zingen: Gezang 108 “Halleluja, eeuwig dank en ere” (GK2006)

Dankgebed = zingen: Gezang 180d “Onze Vader” (GK2017)

Collecte

Noonservice

Voorganger: dominee Simon van der Lugt
Locatie: Nieuwe Kerk, Markt 80

Pagina's

Abonneren op RSS - Reguliere kerkdienst