Reguliere kerkdienst

icon: 

Kerkdienst middag

Voorganger: dominee Bastiaan van der Wal (Monster)
Locatie: Het Kruispunt, Julianalaan 40a, Pijnacker

Noonservice

Voorganger: dominee Frank van Veldhuizen
Locatie: Nieuwe Kerk, Markt 80

Kerkdienst middag

Voorganger: dominee Hans-Jan Roosenbrand
Locatie: Het Kruispunt, Julianalaan 40a, Pijnacker

Thema:

Noonservice

Voorganger: dominee René Strengholt
Locatie: Nieuwe Kerk, Markt 80

Kerkdienst ochtend

3e Advent
Voorganger: kandidaat Jasper Bosman (Amsterdam)

Thema:
In de serie "Er zit muziek in advent" staan we vanochtend stil bij de 'lofzang' van Elisabet: de vrouw van Zacharias en de moeder van Johannes de Doper. Hoe reageerde Elisabet toen Maria ineens voor haar stond, en wat kunnen we daarvan leren voor vandaag? "Gelukkig zijn zij die geloven dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan!"

Liturgie:
Lied 124:1-4 (Liedboek voor de Kerken)
Votum & groet
Wacht op de Heer (Sela)

Kerkdienst middag

Leesdienst
Voorganger: Maarten Los

Thema:
In de middagdienst gaat het over het thema geluk
Wat is geluk? Wanneer ben je gelukkig? Is geluk maakbaar? Maakt geloof gelukkig?
We kijken naar deze vragen aan de hand van psalm 37. Daar staat bijvoorbeeld in vers 4: ‘Zoek je geluk bij de Heer; Hij zal geven wat je hart verlangt’.
Onze diepste wens is vaak, dat we gezien worden, dat we geliefd zijn, dat we ons gewaardeerd voelen. Daarin speelt God een belangrijke rol.

Noonservice

Voorganger: dominee Hans-Jan Roosenbrand
Locatie: Nieuwe Kerk, Markt 80

Kerkdienst ochtend

2e Advent
Voorganger: dominee Matthijs Biewenga

Thema:
Er zit muziek in Advent
Vorige week bracht het lied van Hanna de eerste tonen van verwachting. God brengt een nieuwe wereld. Aanstaande zondag leert het lied en de geschiedenis van Maria ons dat we wonderlijk welkom zijn bij God. Met de komst van Jezus keert de complete geschiedenis om: Er is genade voor je!
In de liturgie komen verschillende tonen terug: het wachten en verwachten, maar ook het dankbaar ontvangen en dichtbij komen.

Liturgie:

Kerkdienst middag

Voorganger: professor Rob van Houwelingen (Kampen)

Liturgie:
Gezang 163:1 (Gereformeerd Kerkboek 2017)
Votum en groet
Gezang 163:2,3 (Gereformeerd Kerkboek 2017)
Gebed
Schriftlezing: Hebreeën 10:32-39; 11:13-16; 13:1-8
Lied 728:1-3 (Liedboek 2013))
Preek
Psalm 119:7 (Gereformeerd Kerkboek)
Dankzegging en voorbede
Geloofsbelijdenis
Psalm 118: 2,1 (Gereformeerd Kerkboek)
Collecte
Lied 362:1-3 (Liedboek 2013)
Zegen
 

Noonservice

Voorganger: dominee Rien de Jonge
Locatie: Nieuwe Kerk, Markt 80

Pagina's

Abonneren op RSS - Reguliere kerkdienst