Reguliere kerkdienst

icon: 

Kerkdienst middag

Voorganger: dominee Marinus de Jong (Amsterdam)

Liturgie:
Psalm 16:1-3 (De Nieuwe Psalmberijming)
Votum en groet
Lied 575: 1,2,3 (Liedboek 2013)
Gebed
Schriftlezing Psalm 63
Preek
Psalm 63: 1-3 (Gereformeerd Kerkboek)
Collecte
Geloofsbelijdenis
Lied 236: 1-2, 5-7 (Liedboek 2013)
Zegen
 

Kerkdienst ochtend

5e zondag lijdenstijd
Voorganger: dominee Hans-Jan Roosenbrand

Thema:
Een man vertrok voor lange tijd en vertrouwde zijn vermogen toe aan zijn drie werknemers. Allemaal ontvingen ze een groot bedrag. Toch gingen ze er niet allemaal even enthousiast mee aan de slag. Het verhaal van de talenten roept allerlei vragen op, en dat is ook de bedoeling. Wat is een talent? Waarom gaat de één er wel, en de ander er niet mee aan de slag?

Kerkdienst middag

Voorganger: dominee Maarten Wybe van der Veen (Zeewolde)

Thema:
Jezus is de hoeksteen van de kerk, die ons ook als levende stenen inzet voor de kerk.
Dat zijn allemaal mooie een grote woorden, maar zien wij de kerk ook zo?
Is de kerk voor ons meer dan bakstenen en hout? Hoe wij naar de kerk kijken maakt uit. Door onze focus te leggen op de levende hoeksteen, verbindt Petrus ons aan de vernieuwende kracht die aan de kerk ten grondslag ligt.

Noonservice

Voorganger: dominee Niek Tramper
Locatie: Nieuwe Kerk, Markt 80

Kerkdienst ochtend

4e zondag lijdenstijd
Voorganger: dominee Simon van der Lugt

Kerkdienst middag

Voorganger: dominee Hans-Jan Roosenbrand

Thema:
Vlak voor zijn kruisweg bidt Jezus tot de Vader: ‘Laat het niet gebeuren zoals Ik het wil, maar zoals U het wilt.’ (Matt. 26,39). Bij de derde bede van het Onze Vader is het, meer dan bij de overige beden, nodig dat we het gebed met Jezus zelf mee-bidden. En dat we het concreet maken. Met Jezus meebidden dat Gods wil gebeurt, we gaan er vanmiddag dieper op in: wat betekent de derde bede en hoe bidden we dit gebed met Jezus mee?

Noonservice

Voorganger: Gastspreker
Locatie: Nieuwe Kerk, Markt 80

Kerkdienst ochtend

3e zondag lijdenstijd
Voorganger: dominee Simon van der Lugt

Thema:
Blijf bij de les!
Drie keer kondigt Jezus vooraf zijn lijden aan in het boek van Matteüs: hoofdstuk 16,21; 17,22-23 en 20,17-19. Waarom doet Hij dat? Zo houdt Hij de leerlingen bij de les. Het volgen van Jezus belooft veel op te leveren. Beloning wacht! Maar vergeet niet de kern van de zaak: de zoon van de mens lijdt, sterft en staat op!

Noonservice

Voorganger: dominee Niek Tramper
Locatie: Nieuwe Kerk, Markt 80

Kerkdienst middag

Voorganger: dominee Paul van der Velde (Leidsche Rijn)

Thema:
Wat is wijsheid?
Op zondagmiddag 17 maart neemt ds. Paul van der Velde je mee op een wandeling door het bijbelboek Spreuken. Nee, we gaan niet door middel van spreuken elkaar veranderen in kikkers. Ja, ik zou met wandelschoenen en in vrijetijdskleding dit keer naar de kerk komen. Het belooft een (inter)actieve middag te worden. En we hopen vooral dat je er wat wijzer door wordt.

Pagina's

Abonneren op RSS - Reguliere kerkdienst