Reguliere kerkdienst

icon: 

Kerkdienst middag

Voorganger: dominee Hans-Jan Roosenbrand

Thema:
Jezus wijdde zijn leven aan de verkondiging van de boodschap over de komst van het koninkrijk van God. Hij vraagt van zijn leerlingen om te blijven bidden om de komst van Gods koninkrijk. Verbonden met de komst van het koninkrijk van God is de verwachting dat God eens zal oordelen. Daarover vanmiddag meer in de serie over bidden (3): 'Laat uw koninkrijk komen!'

Noonservice

Voorganger: dominee Hans-Jan Roosenbrand
Locatie: Nieuwe Kerk, Markt 80

Kerkdienst ochtend

1e zondag lijdenstijd
Leesdienst
Voorganger: Arjan Grashuis

Liturgie:
How great thou art (Opwekking 407)
Opening van de dienst
Heer vergeef ons (Schrijvers voor Gerechtigheid)
Schuldbelijdenis en Genadeverkondiging
Witter dan sneeuw (Opwekking 811)
Tien geboden
Gebed
Lezen: Matt 20: 1-16
Psalm 136 (The Psalm Project)
Preek
Genade zo oneindig groot (Opwkking 428)
Klimaatlied
Voorbedegebed
Collecte
Laat ons samen een zijn (Sela)
Zegen

 

Kerkdienst middag

Voorganger: dominee Hans van 't Hoff (Nederlands Gerefomeerde Kerk Rijswijk)

Thema:
Kan het zonder kerk, geloven?

Liturgie:
Psalm 42:1 (De Nieuwe Psalmberijming)
Votum en Groet
Psalm 43:2,3 (De Nieuwe Psalmberijming)    
Gebed
Schriftlezing: Romeinen 12:1-5
                    Efeze 4:1-6, 15-16
Psalm 133 (De Nieuwe Psalmberijming)
Verkondiging
Lied 242:1,3 (Liedboek voor de kerken)
Dankgebed
Collecte
De hemel zoekt een woning (Zingende Gezegend 212:1,2,5)
Zegen
 

Noonservice

Voorganger: dominee Niek Tramper
Locatie: Nieuwe Kerk, Markt 80

Kerkdienst middag

Voorganger: dominee Simon van der Lugt

Noonservice

Voorganger: gastspreker
Locatie: Nieuwe Kerk, Markt 80

Kerkdienst ochtend

Voorganger: dominee Hans-Jan Roosenbrand

Thema:
Vanuit de gevangenis laat Johannes de Doper aan Jezus vragen of Hij degene is die komen zou. De vraag is zowel vreemd als herkenbaar. Vreemd omdat Johannes juist één van de eersten was die Jezus had aangewezen als de messias. Maar ook herkenbaar. Johannes zit in de gevangenis. Had de messias daar eigenlijk geen eind aan kunnen of zelfs moeten maken?

Kerkdienst middag

Voorganger: dominee Simon van der Lugt

Thema:
God is onze Vader
De Heer leert ons om God aan te spreken met ‘Onze Vader’. Wat zijn uw gedachten daarbij? We nemen dan meestal onze ervaringen met aardse vaders tot uitgangspunt. Maar wat waren de gedachten bij het woord ‘Vader’ in de tijd van de Bijbel? Hoe passen de beden van het gebed bij deze aanspraak? Dat is het onderwerp van de dienst vanmiddag om 16h30 in de Immanuelkerk. Hartelijk welkom.

Noonservice

Voorganger: dominee Niek Tramper
Locatie: Nieuwe Kerk, Markt 80

Pagina's

Abonneren op RSS - Reguliere kerkdienst