Avondmaal

icon: 

Online Kerkdienst

Viering Heilig Avondmaal
Voorganger: dominee Hans-Jan Roosenbrand

De link voor de online kerkdienst wordt kort vóór de zondag via een nieuwsbericht op de website geplaatst.

(Online) Kerkdienst

3e adventszondag
Viering Heilig Avondmaal
Voorganger: dominee Hans-Jan Roosenbrand

De fysieke kerkdienst kan worden bezocht op uitnodiging. Voor gasten worden plaatsen open gehouden.
De link voor de online kerkdienst wordt kort vóór de zondag via een nieuwsbericht op de website geplaatst.

(Online) Kerkdienst

Eeuwigheidszondag en viering Heilig Avondmaal
Voorganger: dominee Hans-Jan Roosenbrand

De fysieke kerkdienst kan worden bezocht op uitnodiging. Voor gasten worden plaatsen open gehouden.
De link voor de online kerkdienst wordt kort vóór de zondag via een nieuwsbericht op de website geplaatst.

(Online) Kerkdienst

Viering Heilig Avondmaal; Micha zondag
Voorganger: dominee Hans-Jan Roosenbrand

Er is geen crèche en Chrisclub.

De fysieke kerkdienst kan worden bezocht op uitnodiging. Voor gasten worden plaatsen open gehouden.
De link voor de online kerkdienst wordt kort vóór de zondag via een nieuwsbericht op de website geplaatst.

Online kerkdienst

Viering Heilig Avondmaal
Voorganger: dominee Hans-Jan Roosenbrand
Eén of meer kringen worden uitgenodigd de kerkdienst bij te wonen.

Kerkdienst ochtend

Viering Heilig Avondmaal
Voorganger: dominee Hans-Jan Roosenbrand

Thema:
Vandaag staan we stil bij het verhaal van de roeping van Natanaël. Natanaël was erbij gehaald door zijn vriend Filippus, maar moest wel de nodige scepsis overwinnen. Aan de hand van het verhaal over de roeping van Natanaël denken we vanochtend na over onze eigen roeping. We staan ook stil bij de vraag of je je kritische houding zou kunnen loslaten als het om Jezus gaat. Van harte welkom!

Liturgie:
Votum en Groet (Sela)
Welkomstwoord

Kerkdienst ochtend

Viering Heilig Avondmaal
Voorganger: dominee Hans-Jan Roosenbrand

Liturgie:
Breng ons samen (Sela)
Opening van de dienst
Gezang 68 (Gereformeerd Kerkboek 2006)
Gebed voor de opening van het Woord
Bijbellezing: Johannes 2,1-11
Preek
Er is een dag (Opw. 585)
Viering Heilig Avondmaal
Getuigenis
Gezang 161 (Gereformeerd Kerkboek 2006)
Voorbeden
Collecte
Gezang 111 (Gereformeerd Kerkboek 2006)
Zegen
 

Kerkdienst ochtend

4e Advent, viering Heilig Avondmaal
Voorganger: dominee Hans-Jan Roosenbrand

Thema:
Er zit muziek in advent! Vierde week: de lofzang van Zacharias.

Kerkdienst ochtend

Viering Heilig Avondmaal
Voorganger: Matthijs Biewenga (Zoetermeer)

Thema:

Kerkdienst ochtend

Viering Heilig Avondmaal
Voorganger: dominee Hans-Jan Roosenbrand

Thema:

Pagina's

Abonneren op RSS - Avondmaal