Avondmaal

icon: 

Kerkdienst ochtend

4e Advent, viering Heilig Avondmaal
Voorganger: dominee Hans-Jan Roosenbrand

Kerkdienst ochtend

Viering Heilig Avondmaal
Voorganger: Matthijs Biewenga (Zoetermeer)

Kerkdienst ochtend

Viering Heilig Avondmaal
Voorganger: dominee Hans-Jan Roosenbrand

Kerkdienst ochtend

Viering Heilig Avondmaal
Voorganger: dominee Hans-Jan Roosenbrand

Kerkdienst ochtend

Viering Heilig Avondmaal
Voorganger Hans-Jan Roosenbrand

Thema:
De gebeurtenissen in Filippi (Handelingen 16) en de brief die Paulus later schrijft aan de kleine groep gelovigen in die stad geven weinig reden tot vrolijkheid. Toch gaat één van Paulus’ belangrijkste adviezen aan christenen in die stad over blij zijn. En direct daarmee verbonden: vriendelijkheid. Vanmorgen overdenken we de relatie tussen die twee adviezen. En we vieren het goede nieuws van de vrede van God en zijn genadige oordeel over ons leven in de Maaltijd van Jezus.

Kerkdienst ochtend

Pinksteren, Belijdenisdienst, Viering Heilig Avondmaal
Voorganger: dominee Hans-Jan Roosenbrand

 

Liturgie

Lied: Vul dit huis met uw glorie

Opening van de dienst

Lied: Juicht/Hij is verheerlijkt

Gebed

Bijbellezing: Handelingen 2,14-21

Lied: wij blijven geloven

Preek

Luisterlied

Getuigenissen 

Lied: Geest van hierboven (NLB 675), vers 1

Geloofsbelijdenis

Lied: Ga met God en Hij zal met je zijn (NLB 416)

Viering H. Avondmaal

Kerkdienst ochtend

Viering Heilig Avondmaal
Voorganger: dominee Simon van der Lugt

Thema:
Moederdag!
Dank God voor moeders. We gaan zondag zien wat de moeder en de oma van Timoteüs voor hem hebben betekend (2 Timoteüs 1,5). Over hen is veel goeds te vertellen. Maar soms zijn je ervaringen niet zo positief. Wat dan? En als je graag moeder wilt worden en je dat niet door God gegeven wordt? Vragen genoeg in deze dienst. We zullen zien hoe God ons allemaal kan inschakelen bij zijn grote plan. Moederdag staat niet los van de komst van Gods koninkrijk.

Kerkdienst ochtend

Palmzondag, Jeugddienst
Viering Heilig Avondmaal
Voorganger: dominee Hans-Jan Roosenbrand

Liturgie:

Opw589 Ik wil juichen voor u

Opening van de dienst

Opw623 Laat het huis gevuld zijn

Gebed

Kerkdienst ochtend

Viering Heilig Avondmaal
Voorganger: dominee Hans-Jan Roosenbrand

Kerkdienst ochtend

Viering Heilig Avondmaal
Voorganger: dominee Simon van der Lugt

Thema:
Weet wat je doet als je Jezus volgt!

Pagina's

Abonneren op RSS - Avondmaal