Avondmaal

icon: 

Kerkdienst ochtend

Palmzondag, Jeugddienst
Viering Heilig Avondmaal
Voorganger: dominee Hans-Jan Roosenbrand

Liturgie:

Opw589 Ik wil juichen voor u

Opening van de dienst

Opw623 Laat het huis gevuld zijn

Gebed

Kerkdienst ochtend

Viering Heilig Avondmaal
Voorganger: dominee Hans-Jan Roosenbrand

Thema:

Kerkdienst ochtend

Viering Heilig Avondmaal
Voorganger: dominee Simon van der Lugt

Thema:
Weet wat je doet als je Jezus volgt!

Kerkdienst ochtend

2e adventszondag, viering Heilig Avondmaal
Voorganger: dominee Hans-Jan Roosenbrand

Thema:
In de periode van advent lezen we uit de bijbel over het leven van vier vrouwen. Matteüs heeft ze opgenomen in het geslachtsregister van Jezus. Het zijn dus, zou je kunnen zeggen, moeders van Jezus. Vorige week stonden we stil bij het verhaal van Tamar, een Kananitische vrouw met lef. Vandaag lezen we over Rachab: een (opnieuw: Kananitische) vrouw met een groot geloof!

Liturgie:
Als alles duister is
O kom o kom Immanuel

Kerkdienst ochtend

Viering Heilig Avondmaal
Voorganger: dominee Simon van der Lugt

Thema:
God maakt vrij!
Het slot van het boek Ester laat de grote omkering zien (9,1-19). De Joden krijgen de ruimte om zich te verdedigen tegen hun vijanden. Op deze manier krijgen zij rust. We gaan zien dat dit verhaal past in het geheel van de Bijbel. God maakt vrij en geeft rust. Jezus heeft laten zien hoeveel God ervoor over had om ons van deze rust te verzekeren. Dat vieren wij in deze dienst in het heilig avondmaal.

Liturgie:

Kerkdienst ochtend

Michazondag
Viering Heilig Avondmaal
Voorganger: dominee Hans-Jan Roosenbrand

Tekstkeuze: diaconaal thema (wordt nog aan gewerkt)

Thema:
Vandaag is het Michazondag. In veel kerken wereldwijd gaat het over armoede, onrecht en de opdracht van Jezus om elkaar en anderen te dienen. De profeet Micha zei het lang voor die tijd al zo: ‘Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God.’

Kerkdienst ochtend

Viering Heilig Avondmaal
Voorganger: dominee Simon van der Lugt

Tekstkeuze:
Ester 3

Thema:
Niet buigen voor het kwaad

Vesperdienst

Locatie: Het Boek, Sandinoweg 151
Viering Heilig Avondmaal
Thema: De koning - zijn troonsbestijging (Marcus 15:20b-27)

Kerkdienst ochtend

Viering Heilig Avondmaal
Voorganger: dominee Hans-Jan Roosenbrand

Tekstkeuze (motto: Volhouden!)
Hebreeën 12,1-3 (en samenvatting hfst. 11: voorbeelden. Hfst. 12 gaat daarbij mooi over het voorbeeld van Jezus): volhouden leer je van Jezus

Thema:

Kerkdienst ochtend

Viering Heilig Avondmaal
Voorganger: dominee Simon van der Lugt

Tekstkeuze (motto: Volhouden!)
Hebreeën 2,1-4: Er staat wat op het spel, volhouden dus!

 

Liturgie

Opening van de dienst

Opwekking 798

Opwekking 689

Gebed

Bijbellezing Hebreeën 1,1-2,4

Preek

Opwekking 244

Viering Heilig Avondmaal

Voorbeden

Collecte

Opwekking 618

Zegen

 

Thema

Rechtmatige vergelding

Pagina's

Abonneren op RSS - Avondmaal