Avondmaal

icon: 

Kerkdienst ochtend

Michazondag
Viering Heilig Avondmaal
Voorganger: dominee Hans-Jan Roosenbrand

Tekstkeuze: diaconaal thema (wordt nog aan gewerkt)

Thema:
Vandaag is het Michazondag. In veel kerken wereldwijd gaat het over armoede, onrecht en de opdracht van Jezus om elkaar en anderen te dienen. De profeet Micha zei het lang voor die tijd al zo: ‘Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God.’

Kerkdienst ochtend

Viering Heilig Avondmaal
Voorganger: dominee Simon van der Lugt

Tekstkeuze:
Ester 3

Thema:
Niet buigen voor het kwaad

Vesperdienst

Locatie: Het Boek, Sandinoweg 151
Viering Heilig Avondmaal
Thema: De koning - zijn troonsbestijging (Marcus 15:20b-27)

Kerkdienst ochtend

Viering Heilig Avondmaal
Voorganger: dominee Hans-Jan Roosenbrand

Tekstkeuze (motto: Volhouden!)
Hebreeën 12,1-3 (en samenvatting hfst. 11: voorbeelden. Hfst. 12 gaat daarbij mooi over het voorbeeld van Jezus): volhouden leer je van Jezus

Thema:

Kerkdienst ochtend

Viering Heilig Avondmaal
Voorganger: dominee Simon van der Lugt

Tekstkeuze (motto: Volhouden!)
Hebreeën 2,1-4: Er staat wat op het spel, volhouden dus!

 

Liturgie

Opening van de dienst

Opwekking 798

Opwekking 689

Gebed

Bijbellezing Hebreeën 1,1-2,4

Preek

Opwekking 244

Viering Heilig Avondmaal

Voorbeden

Collecte

Opwekking 618

Zegen

 

Thema

Rechtmatige vergelding

Kerkdienst ochtend

Pinksteren, Viering Heilig Avondmaal, Belijdenisdienst
Voorganger: dominee Simon van der Lugt

Thema:
Zie de heilige Geest aan het werk!

Kerkdienst ochtend

Viering Heilig Avondmaal
Voorganger: dominee Simon van der Lugt

Tekstkeuze:
Psalm 116

Thema:
Ik heb iets te vertellen!

Kerkdienst ochtend

4e zondag lijdenstijd
Viering Heilig Avondmaal
Voorganger: dominee Hans-Jan Roosenbrand

Tekstkeuze:
Johannes 16 de Geest van de waarheid

Kerkdienst ochtend

Viering Heilig Avondmaal
Voorganger: dominee Simon van der Lugt

Tekstkeuze:
Johannes 15,1: Ik ben de ware wijnstok

Thema:
Jezus is de wijnstok, de ware!

Kerkdienst ochtend

Viering Heilig Avondmaal
Voorganger: dominee Hans-Jan Roosenbrand

Thema:
Tussen Kerst en Pasen volgen we dit seizoen het evangelie van Johannes. Daarin vermeldt Johannes zeven "Ik ben" uitspraken van Jezus. In de komende diensten overdenken we drie daarvan, te beginnen met de eerste. Jezus zegt: "Ik ben het brood dat leven geeft" (Johannes 6,35). Het is een uitspraak die bij de eerste hoorders heftige reacties opriep. Waarom eigenlijk? Wat wil(de) Jezus er mee bereiken? We vieren in deze dienst ook het Heilig Avondmaal. Welkom!

Pagina's

Abonneren op RSS - Avondmaal