Avondmaal

icon: 

Kerstnachtdienst

Viering Heilig Avondmaal
Voorganger: dominee Hans-Jan Roosenbrand

Thema:

Kerkdienst ochtend

Viering Heilig Avondmaal
2e adventszondag
Voorganger: dominee Simon van der Lugt

Thema:
Een onverwachte bemoediging

Kerkdienst ochtend

Viering Heilig avondmaal
Voorganger: dominee Hans-Jan Roosenbrand

Thema:

Kerkdienst ochtend

Viering Heilig Avondmaal
Voorganger: dominee Simon van der Lugt

Thema:
De dood van de koning

Kerkdienst ochtend

Viering Heilig Avondmaal
Voorganger: dominee Hans-Jan Roosenbrand

Thema:
Welkom in het land van het Avondmaal!
Het eerste dat de Israëlieten doen in het beloofde land onder leiding van Jozua is Pesach vieren. Dat wil zeggen, nadat iedereen is besneden. Want dat was in de woestijn niet gebeurd. Wat zegt deze geschiedenis ons, nu wij vandaag het Avondmaal vieren?

Liturgie:
Opening van de dienst
Psalm 65:1 en 2
Gebed
Lied 358:1-4
Gebed

Kerkdienst ochtend

Voorganger: Hans-Jan Roosenbrand

Kerkdienst ochtend

Viering Heilig Avondmaal
Voorganger: dominee Hans-Jan Roosenbrand

 

Kerkdienst ochtend

Viering Heilig Avondmaal
Voorganger: dominee Simon van der Lugt

Thema:
Een roep om water
“Ik heb dorst,” roept Jezus vlak voor zijn sterven (Johannes 19,28) Niet heel verbazingwekkend. Een bijna uitgeputte man zoekt nieuwe kracht. Hij wil nog wat zeggen, duidelijk hoorbaar voor iedereen. Het is een kruiswoord geworden. Kunnen wij ook in deze vraag om water het evangelie van redding van zondaren opmerken?

Liturgie:
Opening van de dienst
Uit de diepten
Gebed

Kerkdienst ochtend

Viering Heilig Avondmaal
Voorganger: dominee Hans-Jan Roosenbrand

Thema:
Vanuit de gevangenis laat Johannes de Doper aan Jezus vragen: 'bent u degene die komen zou of moeten we iemand anders verwachten?' Dat is een vreemde vraag uit de mond van iemand die anderen opriep tot bekering in de aanloop naar de komst van Jezus en van Gods koninkrijk in deze wereld. Vanochtend vieren we het Heilig Avondmaal en we denken precies na over deze vraag: wat mogen wij verwachten van Jezus en het leven in Gods nieuwe wereld?

Pagina's

Abonneren op RSS - Avondmaal