Doop

icon: 

Kerkdienst ochtend

Doopdienst
Voorganger: dominee Hans-Jan Roosenbrand

Kerkdienst ochtend

Doopdienst
Voorganger: dominee Matthijs Biewenga (Zoetermeer)

Kerkdienst ochtend

Doopdienst
Voorganger: dominee Simon van der Lugt

Kerkdienst ochtend

Doopdienst en bevestiging ouderling Benne Holwerda
Voorganger: dominee Simon van der Lugt

Kerkdienst ochtend

Doopdienst
Voorganger: dominee Matthijs Biewenga (Zoetermeer)

Zondag voor de vervolgde kerk

 

Zingen: Opw. 136 “Abba, Vader, U alleen”

Votum en groet

Zingen: DNP Psalm 66:1,3 “Brand dankbaar los om God te prijzen”

Gebed

Lezen: Handelingen 2:43-47 en Lucas 21:8-19​​​​Door Arjan

Preek

Zingen: GK Psalm 67:2 “Dat alle volken U belijden”

Leefregel: Johannes 15:9-20

Zingen: GK-06 Gz 119:1,3,5 “De kerk van alle tijden”

Gebed​​​​​​​​​Door Arend

Collecte

Kerkdienst ochtend

2e zondag lijdenstijd
Doopdienst
Voorganger: Dominee Hans-Jan Roosenbrand

Thema:
Onderweg naar Jeruzalem stellen de mensen Jezus allerlei vragen. In de tussentijd proberen ouders hun kinderen bij Hem te brengen. Zijn leerlingen proberen dit te voorkomen, maar Jezus reageert geprikkeld. Ze dreigen iets belangrijks over het hoofd te zien: het koninkrijk van God is voor wie is als een kind. Wat bedoelde Jezus daar eigenlijk mee?

Kerkdienst ochtend

Doopdienst
Voorganger: dominee Simon van der Lugt

Kerkdienst ochtend

Doopdienst
Voorganger: dominee Hans-Jan Roosenbrand

Thema:
Vandaag worden twee kinderen gedoopt. We lezen in dezelfde dienst over de doop van Jezus. Alle evangelisten vermelden deze gebeurtenis uit het leven van Jezus. Dat betekent dat daar iets belangrijks gebeurde. Toch is er iets vreemds mee aan de hand. Johannes de Doper vond het de omgekeerde wereld. Maar Jezus zei: ‘laat het nu maar gebeuren, want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen.’ Gods gerechtigheid vervullen, wat betekent dat?

Kerkdienst ochtend

Doopdienst en Jaarwisselingsdienst
Voorganger: dominee Simon van der Lugt

Thema:
Wat moet ik roepen?

Kerkdienst ochtend

1e adventszondag; doopdienst
Voorganger: dominee Hans-Jan Roosenbrand

Thema:
Vandaag is de eerste zondag van advent. In deze periode die voorafgaat aan de viering van het kerstfeest en waarin we verlangend uitzien naar Jezus' tweede komst in deze wereld staan we stil bij vier vrouwen uit de familiegeschiedenis van Jezus. Vandaag het verhaal van Tamar, een Kanaänietische vrouw met lef. Deze eerste ‘moeder van Jezus’ wordt op een wel heel bijzondere manier ingeschakeld in het verhaal van God met mensen.

Pagina's

Abonneren op RSS - Doop