Doop

icon: 

(Online) Kerkdienst

Doop- en Belijdenisdienst
Voorganger: dominee Hans-Jan Roosenbrand

(Online) Kerkdienst

Doopdienst
Voorganger: dominee Hans-Jan Roosenbrand
De fysieke kerkdiensten zijn toegankelijk voor leden die daarvoor uitgenodigd worden. Voor gasten worden plaatsen open gehouden. De diensten worden ook online via youtube uitgezonden. De link daarvoor wordt wekelijks kort voor de zondag gepubliceerd op de website.

Online kerkdienst

Doopdienst
Voorganger: dominee Hans-Jan Roosenbrand

Kerkdienst ochtend

Doopdienst
Voorganger: dominee Hans-Jan Roosenbrand

Thema:

Kerkdienst ochtend

1e Advent, Doopdienst, Jeugddienst
Voorganger: dominee Hans-Jan Roosenbrand

Thema:
Er zit muziek in advent!

Kerkdienst ochtend

Doopdienst
Voorganger: dominee Matthijs Biewenga (Zoetermeer)

Thema:
Aanstaande zondagmorgen gaan we verder met de serie "Saul en David - Over leiders en volgers."

Kerkdienst ochtend

Doopdienst
Voorganger: dominee Simon van der Lugt

Thema:
Laat de kinderen tot Jezus komen!

Kerkdienst ochtend

Doopdienst en bevestiging ouderling Benne Holwerda
Voorganger: dominee Simon van der Lugt

Thema:
Samengevoegd en bijeengehouden

Kerkdienst ochtend

Doopdienst
Voorganger: dominee Matthijs Biewenga (Zoetermeer)

Zondag voor de vervolgde kerk

 

Zingen: Opw. 136 “Abba, Vader, U alleen”

Votum en groet

Zingen: DNP Psalm 66:1,3 “Brand dankbaar los om God te prijzen”

Gebed

Lezen: Handelingen 2:43-47 en Lucas 21:8-19​​​​Door Arjan

Preek

Zingen: GK Psalm 67:2 “Dat alle volken U belijden”

Leefregel: Johannes 15:9-20

Zingen: GK-06 Gz 119:1,3,5 “De kerk van alle tijden”

Gebed​​​​​​​​​Door Arend

Collecte

Kerkdienst ochtend

2e zondag lijdenstijd
Doopdienst
Voorganger: Dominee Hans-Jan Roosenbrand

Thema:
Onderweg naar Jeruzalem stellen de mensen Jezus allerlei vragen. In de tussentijd proberen ouders hun kinderen bij Hem te brengen. Zijn leerlingen proberen dit te voorkomen, maar Jezus reageert geprikkeld. Ze dreigen iets belangrijks over het hoofd te zien: het koninkrijk van God is voor wie is als een kind. Wat bedoelde Jezus daar eigenlijk mee?

Liturgie:
Lied 536:1,3 (Liedboek 2013)
Opening van de dienst

Pagina's

Abonneren op RSS - Doop