Doop

icon: 

Kerkdienst ochtend

1e adventszondag; doopdienst
Voorganger: dominee Hans-Jan Roosenbrand

Thema:
Vandaag is de eerste zondag van advent. In deze periode die voorafgaat aan de viering van het kerstfeest en waarin we verlangend uitzien naar Jezus' tweede komst in deze wereld staan we stil bij vier vrouwen uit de familiegeschiedenis van Jezus. Vandaag het verhaal van Tamar, een Kanaänietische vrouw met lef. Deze eerste ‘moeder van Jezus’ wordt op een wel heel bijzondere manier ingeschakeld in het verhaal van God met mensen.

Kerkdienst ochtend

Doopdienst
Voorganger: dominee Hans-Jan Roosenbrand

Tekstkeuze: Ester 6

Thema

God wordt in het hele boek niet één keer genoemd. Toch zien we de hand van God in de gebeurtenissen die zich ontvouwen in het boek Ester. Dat geldt zeker voor Ester 6. Haman denkt dat hij aan de winnende hand is. Maar niets is minder waar. God keert alles om is het thema van dit hoofdstuk en van deze dienst!

Kerkdienst ochtend

Doopdienst
Voorganger: dominee Simon van der Lugt

Thema:
Een Jodin wordt koningin van Perzië!
Koning Ahasveros zoekt een vervangster voor koningin Wasti. Perzië Got Talent! Dus laat de show  beginnen! (Ester, hoofdstuk 2). Het eind van het verhaal is dat het Joodse meisje Ester gewonnen heeft! Maar hoe kwam zij tussen de kandidaten terecht? En waarom heeft oom Mordechai haar bezworen om haar Joodse afkomst te verzwijgen?

Liturgie:
Lied 293:2,3,4
Opening van de dienst

Kerkdienst ochtend

Doopdienst
Voorganger: dominee Simon van der Lugt

Thema:
Grenzen overgaan

Kerkdienst ochtend

Doopdienst
Voorganger: dominee Simon van der Lugt

Samenkomen om de Heer af te wachten

“Het bijeenbrengen van elkaar moeten we niet laten zitten, zoals bij sommigen de praktijk is, maar we moeten elkaar aansporen, des te meer naarmate we de dag zien naderen.” Deze uitspraak (Hebreeën 10,24-25) legt een direct verband tussen de onderlinge omgang in de kerk en de terugkeer van Jezus. Meestal noemen wij andere redenen om elkaar tot onderlinge liefde aan te sporen. Wat voegt het toe als wij er ook Jezus’ terugkeer bij betrekken?

Kerkdienst ochtend

Voorganger: dominee Simon van der Lugt

Thema: & tekstkeuze (motto: volhouden!)
Hebreeën 1,1-4: het draait allemaal om Jezus

Volhouden!

Kerkdienst ochtend

Doopdienst
Voorganger: dominee Hans-Jan Roosenbrand

Tekstkeuze:
Psalm 90

Thema:
In de weken tussen Pasen en Pinksteren lezen we in de Immanuelkerk de Psalmen. Vandaag is Psalm 90 aan de beurt: een gebed van Mozes. Psalm 90 is een lied met twee gezichten. Het begin en het einde ademen een sfeer van hoop en vertrouwen. Maar het middendeel klinkt heel wat minder hoopvol. Het lijkt wel een beetje op de twee kanten van de doop, op sterven èn opstaan in een leven met God.

Liturgie:

Kerkdienst ochtend

3e zondag lijdenstijd
Doopdienst
Voorganger: dominee Simon van der Lugt

Tekstkeuze:
Johannes 13,1-20 voetwassing

Thema:
Begrijpen en doen!

Kerkdienst ochtend

Doopdienst
Voorganger: dominee Hans-Jan Roosenbrand

Thema:
Een plechtig moment. Dit keer niet aan de overkant van de rivier, of aan de grenzen van het beloofde land. Maar midden in het land, dichtbij de plek waar Abraham eens woonde. Daar leest Jozua het hele verhaal voor. Aan iedereen. Inclusief alle voorschriften, zegeningen en vervloekingen. We vervolgen vanochtend de lezingen uit het boek Jozua. Wat gebeurde daar op de berg Ebal? En wat betekent dat voor ons?  

Liturgie:
Opening van de dienst

Kerkdienst ochtend

Doopdienst
Voorganger: dominee Hans-Jan Roosenbrand

Thema:
Vandaag vervolgen we de lezing van het bijbelboek Jozua met de geschiedenis van de vernietiging van Jericho en haar inwoners. Een moeilijk verhaal voor wie niet ongevoelig is voor bloedvergieten. Maar dat niet alleen. Maakt God vuile handen? Hoe lezen wij in Jezus’ naam deze geschiedenis? En wat heeft de doop van Elin met dit verhaal te maken?

Liturgie:
Opening van de dienst
Ik wil juichen voor U

Pagina's

Abonneren op RSS - Doop