Doop

icon: 

Kerkdienst ochtend

Doopdienst
Voorganger: dominee Simon van der Lugt

Thema:
Hoe erg moet het zijn?

Kerkdienst ochtend

D oopdienst
Voorganger: Simon van der Lugt

Thema:
Heb ontzag voor God en heb je naaste lief
Wat betekent het als de Bijbel iemand een ‘vroom’ mens noemt? Kan dat als die persoon geen lid is van de christelijke kerk? Wij leren vandaag Cornelius kennen, een Romein uit de eerste eeuw. Hij wordt ‘vroom’ genoemd omdat Hij ontzag heeft voor God en goed is voor mijn medemens. Hoe kwam hij zover? Wat heeft God voor plan met hem? Een beschrijving die ook vandaag helpt om naar mensen te kijken.

Kerkdienst ochtend

Voorganger: Simon van der Lugt, dopen, jeugddienst 12-16

Thema

Alles verkopen?

Kerkdienst ochtend

Paaszondag, doopdienst
Voorganger: dominee Hans-Jan Roosenbrand

 

Kerkdienst ochtend

Doopdienst
Voorganger: Simon van der Lugt

Thema:
Welkom in het paradijs
“Jezus, denk aan mij wanneer u in uw koninkrijk komt,” zegt een van de twee misdadigers tegen Jezus (Lukas 23,42). Wat bedoelt hij eigenlijk met deze vraag? Is het koninkrijk van God iets van na de dood? Wat kan Jezus daar voor hem doen? Het antwoord is: “Ik verzeker je: nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn.” (Lukas 23,43) Waarom heeft de Heer het nu ineens over ‘het paradijs’?

Kerkdienst ochtend

Doopdienst
Voorganger: dominee Hans-Jan Roosenbrand

Thema:
Vanochtend vervolgen we de lezingen uit het boek Lucas met het optreden van Johannes de Doper en de doop van Jezus. Johannes had problemen met de doop van Jezus. Wat betekende die doop en wat heeft dat te maken met de doop van de kleine Dani en Emilia, ook in deze dienst?

Liturgie:
Opening van de dienst
Lied: God maakt vrij (Opw. 720)
Bediening H. Doop aan Dani Valstar en Emilia Veenstra
Lied: Heer uw bloed dat reinigt mij (Opw. 315)

Kerkdienst ochtend

Doopdienst en bevestiging van Hirzo Merenga in het ambt van diaken
Voorganger: dominee Simon van der Lugt

Thema:
Elkaar liefdevol dienen. Dat is pas vrijheid!

Pagina's

Abonneren op RSS - Doop