Doop

icon: 

Kerkdienst ochtend

3e zondag lijdenstijd
Doopdienst
Voorganger: dominee Simon van der Lugt

Tekstkeuze:
Johannes 13,1-20 voetwassing

Thema:
Begrijpen en doen!

Kerkdienst ochtend

Doopdienst
Voorganger: dominee Hans-Jan Roosenbrand

Thema:
Een plechtig moment. Dit keer niet aan de overkant van de rivier, of aan de grenzen van het beloofde land. Maar midden in het land, dichtbij de plek waar Abraham eens woonde. Daar leest Jozua het hele verhaal voor. Aan iedereen. Inclusief alle voorschriften, zegeningen en vervloekingen. We vervolgen vanochtend de lezingen uit het boek Jozua. Wat gebeurde daar op de berg Ebal? En wat betekent dat voor ons?  

Liturgie:
Opening van de dienst

Kerkdienst ochtend

Doopdienst
Voorganger: dominee Hans-Jan Roosenbrand

Thema:
Vandaag vervolgen we de lezing van het bijbelboek Jozua met de geschiedenis van de vernietiging van Jericho en haar inwoners. Een moeilijk verhaal voor wie niet ongevoelig is voor bloedvergieten. Maar dat niet alleen. Maakt God vuile handen? Hoe lezen wij in Jezus’ naam deze geschiedenis? En wat heeft de doop van Elin met dit verhaal te maken?

Liturgie:
Opening van de dienst
Ik wil juichen voor U

Kerkdienst ochtend

Doopdienst
Voorganger: dominee Simon van der Lugt

Thema:
Hoe erg moet het zijn?

Kerkdienst ochtend

D oopdienst
Voorganger: Simon van der Lugt

Thema:
Heb ontzag voor God en heb je naaste lief
Wat betekent het als de Bijbel iemand een ‘vroom’ mens noemt? Kan dat als die persoon geen lid is van de christelijke kerk? Wij leren vandaag Cornelius kennen, een Romein uit de eerste eeuw. Hij wordt ‘vroom’ genoemd omdat Hij ontzag heeft voor God en goed is voor mijn medemens. Hoe kwam hij zover? Wat heeft God voor plan met hem? Een beschrijving die ook vandaag helpt om naar mensen te kijken.

Kerkdienst ochtend

Voorganger: Simon van der Lugt, dopen, jeugddienst 12-16

Thema

Alles verkopen?

Kerkdienst ochtend

Paaszondag, doopdienst
Voorganger: dominee Hans-Jan Roosenbrand

 

Kerkdienst ochtend

Doopdienst
Voorganger: Simon van der Lugt

Thema:
Welkom in het paradijs
“Jezus, denk aan mij wanneer u in uw koninkrijk komt,” zegt een van de twee misdadigers tegen Jezus (Lukas 23,42). Wat bedoelt hij eigenlijk met deze vraag? Is het koninkrijk van God iets van na de dood? Wat kan Jezus daar voor hem doen? Het antwoord is: “Ik verzeker je: nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn.” (Lukas 23,43) Waarom heeft de Heer het nu ineens over ‘het paradijs’?

Kerkdienst ochtend

Doopdienst
Voorganger: dominee Hans-Jan Roosenbrand

Thema:
Vanochtend vervolgen we de lezingen uit het boek Lucas met het optreden van Johannes de Doper en de doop van Jezus. Johannes had problemen met de doop van Jezus. Wat betekende die doop en wat heeft dat te maken met de doop van de kleine Dani en Emilia, ook in deze dienst?

Liturgie:
Opening van de dienst
Lied: God maakt vrij (Opw. 720)
Bediening H. Doop aan Dani Valstar en Emilia Veenstra
Lied: Heer uw bloed dat reinigt mij (Opw. 315)

Kerkdienst ochtend

Doopdienst en bevestiging van Hirzo Merenga in het ambt van diaken
Voorganger: dominee Simon van der Lugt

Thema:
Elkaar liefdevol dienen. Dat is pas vrijheid!

Pagina's

Abonneren op RSS - Doop