Voorstudiemateriaal

Steunpunt Bijbelstudie

Steunpunt Bijbelstudie heeft al bijna 75 jaar betrouwbare informatie en bijbelstudiemateriaal in huis. In deze flyer wil het steunpunt de kerkleden (opnieuw) kennis laten maken met wat zij mogen betekenen voor kerkleden, kerkenraden, jeugd, jeugdleiders en bijbelstudieverenigingen.

Psalm zoekt jou - Rien van den Berg (ISBN: 9789023900092)

In het boekje worden verschillende psalmen behandeld; steeds als historische tekst, literaire tekst en geloofstekst. Zo worden verdieping door bijbelstudie en een persoonlijke toepassing gecombineerd. Bij ieder hoofdstuk staan gespreksvragen en een opdracht om een ‘Psalm van mij’ te schrijven over een bepaald onderwerp. De kring die dit boekje heeft behandelt, spraken af om steeds zelf een psalm te schrijven en deze tijdens de kring met elkaar te delen. Zij vonden dit een mooie en verdiepende werking hebben.

Het geheim van Jezus namen - Jacob van Bruggen (ISBN: 9789043527248)

Een goed boekje om meer te leren over waar Jezus zijn namen vandaag komen, wat ze betekenen en wat het zegt over de toekomst. Het boek bestaat uit twee delen (met elk drie hoofdstukken met drie paragraven), het eerste deel gaat over de namen van Jezus en wat deze beloven. Het tweede deel gaat over hoe de namen van Jezus nu en in de toekomst nog lang bestreden zullen worden, maar uiteindelijk zullen overwinnen. Het boek nodigd uit om samen over verder te praten, de Bijbel in de duiken en om te betrekken op je persoonlijk geloofsleven. Door de indeling van de hoofdstukken is het gemakkelijk om een deel te kiezen voor een kringavond.

66 liefdesbrieven - Larry Crab (ISBN: 9789063535896)

Een goed boek voor bijbelkringen die bijbelboeken in z'n geheel willen bespreken. Het boek behandelt een heel bijbelboek in één keer. Dat vergt een heel andere manier van lezen die stimulerend is en tot ontdekkingen leidt.

Jezus voor ogen - Marleen Hengelaar-Rookmaker (ISBN: 9789058816917)

Dit boek geeft een bijzondere manier om invulling te geven aan de veertig-dagentijd. Er staan kunstwerken in met teksten die deze beschrijven en waarin wordt gezocht naar de betekenis. Elke week is er een handleiding voor een groepsgesprek over een kunstwerk.

Goed werk - Tim Keller (ISBN: 9789051944662)

In 'goed werk' geeft Tim Keller Bijbels inzicht op prangende vragen zoals:

  • Wat is het doel van werken?
  • Hoe kan ik zingeving vinden en klanten bedienen in een omgeving waar concurrentie en winstmaximalisatie de norm zijn?
  • Hoe kan ik mijn vaardigheden zinvol gebruiken?
  • Kan ik trouw blijven aan mijn waarden en toch hogerop komen in mijn vakgebied?
  • Hoe maak ik de nodige lastige keuzes in een succesvolle loopbaan?

Met gedegen inzicht en verrassende adviezen, laat Keller zien dat Bijbelse wijsheid ontzettend relevant is als het gaat over werk en zingeving. In feite biedt de Bijbelse richting - werken om anderen te dienen, niet onszelf - een belangrijk fundament voor een bloeiende carrière en een evenwichtig, persoonlijk leven.

Namaakgoden - Tim Keller (ISBN: 9789051943832)

Handzaam boekje om met elkaar in gesprek te gaan over (hedendaagse) afgoden en het loskomen daarvan.

Hoogtepunten in het Heilige land - René van Loon (ISBN: 9789023971160)

In dit boek neemt René van Loon je mee naar verschillende, belangrijke plaatsen in Israël. Het bevat 12 hoofdstukken waarin er gekeken wordt naar de Bijbelse geschiedenis van plaatsen in het Heilige land. Door de Bijbel heen komen sommige plekken meerdere keren voor en van Loon trekt verbanden tussen die gebeurtenissen, wat geregeld erg verassend is! Het laat je beter begrijpen welke geschiedenis plekken hebben en hoe het leven er in die tijd uitzag. Het boekje is geschikt om te behandelen als kring en biedt leuke mogelijkheden tot verdere studie in de Bijbel of op internet (denk bijvoorbeeld aan Google Maps; hoe ziet een plaats er nu uit?) voor degene die de avond voorbereidt.

12 ontdekkingen van de vervolgde kerk - Open Doors (ISBN: 9789080272866)

Dit studieboekje leert u twaalf waardevolle lessen (ontdekkingen) van de vervolgde kerk. Dit boekje van 80 pagina’s bevat materiaal voor twaalf kringavonden. Elke ontdekking eindigt met een aantal open verwerkingsvragen, die helpen om een gesprek op gang te brengen. Het materiaal is kleurrijk geïllustreerd en zeer geschikt voor gespreks- en bijbelkringen.

God bewijzen - Stefan Paas en Rik Peels (ISBN: 9789460037245)

Dit boek behandelt argumenten voor en tegen geloven in een God "met vaart en humor". Het gaat hierbij niet specifiek om de christelijke God, maar de schrijvers (een theoloog en een filosoof) gebruiken veel christelijke voorbeelden. Sommige hoofdstukken zijn lang, maar het boek leest wel gemakkelijk. Er staan geen gespreksvragen in dit boek. De kring die dit boek behandelt heeft, hadden de ervaring dat er na een aantal hoofdstukken steeds meer hetzelfde gesprek ontstond. Het kan dan helpen om dieper in te gaan op een bepaald aspect van een hoofdstuk, in plaats van het hoofdstuk als geheel te behandelen.

Het dwaze van God - Nik Ripken (ISBN: 9789059990470)

Prachtig boek dat honderden interviews documenteert van een Amerikaans evangelistenechtpaar dat overal in de wereld vervolgde christenen heeft gesproken, op zoek naar 'de opstandingskrachten van Christus' in een Godvijandige omgeving.

Het goede leven - Reinier Sonneveld (ISBN: 9789058814333)

Het is een boekje over persoonlijk geloof en concrete thema’s over het leven als christen. Bij ieder hoofdstuk staan een aantal vragen en praktische opdrachten die je kunt doen (bijvoorbeeld "gooi deze week geen eten weg, maar gebruik de kliekjes in een nieuwe maaltijd" of "schrijf 10 dingen op die je vandaag van God hebt gekregen". Het boekje leest gemakkelijk, is inspirerend en kan een mooie aanleiding zijn voor een gesprek. De diepgang binnen de hoofdstukken is wisselend, omdat er niet altijd een directe link naar specifieke Bijbelgedeeltes is. Hier ligt de uitdaging voor de voorbereider.

De stilte van God - Reinier Sonneveld (ISBN: 9789058816900)

Dit boek gaat over periodes in het leven waarin je God kunt missen en aan Hem kunt twijfelen. Sonneveld schrijft met een filosofische inslag en bewogenheid hoe je met deze twijfel om kunt gaan. Het bevat materiaal voor kringen om dit boek samen te bespreken.

De boodschap van de bergrede - John Stott (ISBN: 9789063183028)

In dit boek worden verschillende passages uit de bergrede uitvoerig behandeld. Het is een goede basis voor bijbelstudie, maar vereist wel redelijk wat leeswerk en kan soms wat taai zijn. Sommige passages gaan vrij specifiek over de jaren 80 (toen het boek is geschreven) en zijn enigszins gedateerd. Doordat het boek redelijk theologisch is en de thema’s van de bergrede gemakkelijk zijn toe te passen op het leven als christen, kun je veel kanten op met dit boekje. Er staan geen gespreksvragen in dus deze moet degene die de voorbereiding doet, zelf opstellen.

Open lijnen - Philip Troost (ISBN: 9789043520799)

Een boek over bidden en onderlinge zorg voor elkaar, met als doel de gemeente op te bouwen. In het boek staan veel vragen en opdrachten die je zelf kunt doen of als kring, om inzichten vanuit de Bijbel om te zetten naar de praktijk.

Gemeente groei groepen

Het evangelisch werkverband van de PKN heeft materiaal voor groeigroepen (http://www.ewv.nl/producten/ggg). Het zijn kleine boekjes met gespreksstof over verschillende thema's met een apart boekje met extra info voor degene die de bespreking leidt. Het is laagdrempelig materiaal, je kunt als kring zelf bekijken hoe diep je wil gaan in de gesprekken, of je meer bijbelstudie wil doen of dat je je meer wilt richten op de toepassing in je eigen leven.

Kringavond de lijdende kerk

In de dienst op 11 juni 2017 staat de lijdende kerk centraal. Hierbij is een schets voor een kringavond beschikbaar, waarmee kringen aan de slag kunnen. Daarbij hoort een artikel uit het blad Stem (zie hier voor de schets en het artikel uit Stem). Daarnaast is er een breder overzicht met suggesties voor kringen om aandacht te geven aan het thema 'Meeleven met de vervolgde kerk' (zie hier voor het overzicht).

Voor studentenkringen / kringen met jonge mensen

Navigators heeft op hun website een heel aantal te downloaden documenten rondom verschillende thema's, zoals "God leren kennen", "Leven als leerling van Jezus" of "Mijn identiteit in Christus". Het materiaal biedt Bijbelstudies met veel vragen over het dagelijks leven met God, om zo met elkaar in gesprek te raken. De documenten zijn te vinden via https://www.navigators.nl/nsv/materiaal/categorie/15.