Werkgroep Nederlands Bijbelgenootschap

De werkgroep NBG-Delft is een plaatselijke werkgroep waarin zo veel mogelijk kerken deelnemen.
De secretaris van de werkgroep is:
Ellen Rutten-Beukelman, Weesmeesterstraat 15, 2645 MC Delfgauw, e-mail: ellen.rutten@solcon.nl.

Doel NBG

Zorgen dat de Bijbel zoveel mogelijk mensen bereikt en aanspreekt. Dat is de missie van het NBG. Het NBG streeft ernaar dat iedereen op de wereld beschikking kan krijgen over een eigen Bijbel in de taal die hij of zij het best begrijpt.

Plaatselijke acties

In het verleden:

  • taxaties oude Bijbels in de bibliotheek
  • tentoonstelling over Psalmen in de Oude Kerk
  • lezingen over de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV)
  • ledenwerfacties ter ondersteuning van de doelstellingen van het NBG.
  • In december stand in de Oude Kerk op de 'Lichtjesavond' in het centrum van de stad.