Predikant

Hans-Jan Roosenbrand (1978)

Dominee zijn is prachtig werk met veel mooie, maar soms ook verdrietige momenten in de levens van gemeenteleden en gasten die de kerk bezoeken. Ik geniet vooral van het voorbereiden van preken en het voorgaan in de wekelijkse samenkomsten van de kerk op zondag. Het leuke van het werk van een predikant is dat je makkelijk en snel met veel verschillende mensen in contact komt. Met jongeren en ouderen, ervaren gelovigen en zoekers.

Ik heb gestudeerd in Nijmegen (Nederlands recht). In Kampen (Broederweg) studeerde ik theologie. Het bloed kroop steeds meer waar het niet gaan kon en ik voelde mij geroepen om het evangelie van Gods genade te verkondigen. Van die boodschap moet ik zelf ook leven: door genade gered! Sinds ik predikant ben houd ik een weblog bij en ik ben ook per mail en Facebook te bereiken. Ook in en om de kerkdiensten op zondag en tijdens andere activiteiten in de Immanuelkerk sta ik klaar om kennis te maken. Ik ben van harte bereid om te vertellen over God en over het geloof in Hem. En ik ben benieuwd naar jouw levensverhaal.

Ds. Hans-Jan Roosenbrand
Werkkamer: Louise de Colignystraat 136, Delft
Telefoon: 06 - 411 204 81
E-mail: jroosenbrand@solcon.nl
Weblog: www.hansjanroosenbrand.nl