Jeugd tot 12 jaar

De laatste jaren zijn er steeds meer kinderen in onze gemeente gekomen. We willen ze graag betrekken bij het gemeenteleven en hebben daarom verschillende activiteiten voor hen. Alle activiteiten zijn open, dus neem gerust je kinderen mee.

Crèches

Op het moment dat de kerkdienst weer fysiek zal zijn, is er de mogelijkheid om gebruik te maken van de crèche voor kinderen in de leeftijd van 0-3jr. Ouders die in de kerkdienst zijn kunnen hier gebruik van maken. Stuur uiterlijk zaterdagochtend voorafgaand aan de dienst even een mailtje aan creche@gkvdelft.nl 

ChrisClub

Twee keer per maand zijn de kinderen uit de groepen 1 t/m 6 van de basisschool in de kerkdienst van harte welkom bij de ChrisClub. Er zijn 6 clubs, voor elke groep één. De Chrisclub voor de groepen 1, 2 en 3 en voor de groepen 4, 5 en 6 worden afwisselend gehouden op de zondag in de morgendienst. Vóór de preek zullen de kinderen de dienst verlaten en tijdens de collecte zullen zij weer terug komen in de kerkzaal.

Op het moment dat de kerkdiensten weer fysiek zijn, is het aantal kinderen op de ChrisClub beperkt tot 15 per dienst. Om te zorgen dat we die limiet niet overschrijden moeten kinderen van tevoren aangemeld worden. Klik hier om uw kind aan te melden voor groep 1-3 en hier voor groep 4-6.

Kinderdiensten

Naast deze wekelijkse activiteiten organiseren we regelmatig speciale diensten voor kinderen. Zo hebben we twee keer per jaar een speciale kinderdienst die samen met de kinderen wordt voorbereid. Ook zijn er met biddag en dankdag kinderdiensten in de middag. We organiseren deze samen met de Christelijk Gereformeerde kerk. En tenslotte organiseren we jaarlijks een kinderkerstfeest wat altijd een groot feest is!

Kidz678+

Eén keer per maand op een vrijdagavond van de maand komen de kinderen, die in de groepen 6, 7 en 8 van de basisschool zitten en de brugklassers van 17:30 uur tot circa 20:30 uur bij elkaar in de kerk voor een gezellige avond. De avonden starten met een gezamenlijke maaltijd en worden ingevuld met een afwisseling tussen bespreking van een (bijbels / kerkelijk)
onderwerp en spelletjes. De avonden dragen bij aan verbinding met elkaar, de gemeente, de gemeenschap en met Jezus.

En verder...

Ook buiten de diensten om worden er activiteiten voor de kinderen georganiseerd. Op de gemeentedagen en zendingsdagen is er altijd een kinderprogramma en tijdens sommige vakanties worden er activiteiten georganiseerd voor de kinderen.