Jeugd tot 12 jaar

De laatste jaren zijn er steeds meer kinderen in onze gemeente gekomen. We willen ze graag betrekken bij het gemeenteleven en hebben daarom verschillende activiteiten voor hen. Alle activiteiten zijn open, dus neem gerust je kinderen mee.

Crèches

Voor de jongste kinderen (0 tot ongeveer 4 jaar) is er tijdens de diensten opvang beschikbaar. Dat gebeurt in de zalen tegenover de ingang van de kerkzaal. De kinderen van 0 tot ongeveer 2 worden opgevangen in zaal 3 en de oudere kinderen in zaal 1. Als er weinig kinderen zijn worden de groepen samengevoegd.

ChrisClub

Twee keer per maand zijn de kinderen uit de groepen 1 t/m 6 van de basisschool in de kerkdienst van harte welkom bij de ChrisClub. Er zijn 6 clubs, voor elke groep één. De Chrisclub voor de groepen 1, 2 en 4 en voor de groepen 3, 5 en 6 worden afwisselend gehouden op de zondag in de morgendienst. Vóór de preek zullen de kinderen de dienst verlaten en tijdens de collecte zullen zij weer terug komen in de kerkzaal.

Op het moment dat er nog een beperkte hoeveelheid mensen naar de kerk mag komen zijn de groepen 1-3 en 4-6 samengevoegd. 

Kinderdiensten

Naast deze wekelijkse activiteiten organiseren we regelmatig speciale diensten voor kinderen. Zo hebben we twee keer per jaar een speciale kinderdienst die samen met de kinderen wordt voorbereid. Ook zijn er met biddag en dankdag kinderdiensten in de middag. We organiseren deze samen met de Christelijk Gereformeerde kerk. En tenslotte organiseren we jaarlijks een kinderkerstfeest wat altijd een groot feest is!

Kidz678+

Eén keer per maand op een vrijdagavond van de maand komen de kinderen, die in de groepen 6, 7 en 8 van de basisschool zitten en de brugklassers van 17:30 uur tot circa 20:30 uur bij elkaar in de kerk voor een gezellige avond. De avonden starten met een gezamenlijke maaltijd en worden ingevuld met een afwisseling tussen bespreking van een (bijbels / kerkelijk)
onderwerp en spelletjes. De avonden dragen bij aan verbinding met elkaar, de gemeente, de gemeenschap en met Jezus.

En verder...

Ook buiten de diensten om worden er activiteiten voor de kinderen georganiseerd. Op de gemeentedagen en zendingsdagen is er altijd een kinderprogramma en tijdens sommige vakanties worden er activiteiten georganiseerd voor de kinderen.