Doop en Huwelijk

Doop

Wanneer je je kindje wil laten dopen, kun je hierover contact opnemen met je wijkouderling of direct met dominee Hans-Jan Roosenbrand.
De kerkenraad heeft een aantal doopzondagen vastgesteld, waarop kinderen kunnen worden gedoopt. Het dopen is altijd in de ochtenddiensten. De volgende doopzondagen zijn vastgesteld:

 • 11 september 2022
 • 6 november 2022
 • 8 januari 2023
 • 12 maart 2023
 • 14 mei 2023
 • 9 juli 2023

Huwelijk

Voor het bevestigen van een huwelijk is het belangrijk om vroegtijdig, minimaal zes weken voor de trouwdatum, contact op te nemen met de wijkouderling of direct met dominee Hans-Jan Roosenbrand voor een huwelijksbevestiging.

De volgende kerkenraadsbesluiten zijn van belang met betrekking tot huwelijksbevestigingen:

 1. Het tijdstip moet zodanig zijn, dat de gemeente in de gelegenheid is de dienst bij te wonen.
 2. Bij voorkeur vindt de huwelijksbevestiging plaats in het eigen kerkgebouw. Indien de dienst elders wordt gehouden, dan moet duidelijk zijn dat de dienst uitgaat van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te Delft en in een ander gebouw wordt gehouden.
  Wanneer een trouwdienst elders wordt gehouden, komt de huur van het betreffende gebouw voor rekening van het bruidspaar.
 3. Kosten andere predikant zijn, in geval dominee Hans-Jan Roosenbrand geen gelegenheid heeft voor te gaan, voor rekening van de kerk. In andere gevallen zijn ze voor rekening van het bruidspaar.
 4. Tijdens de eredienst mogen alleen audiovisuele middelen gebruikt worden als ze geen hinder veroorzaken.