Kerkverband

De Gereformeerde Kerk te Delft maakt deel uit van de Classis Midden-Holland van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) in Nederland. Tot deze classis behoren ook de kerken te:

Afgevaardigden van de classiskerken komen als regel eenmaal per kwartaal in vergadering bijeen. Elk jaar wordt vanuit de classis kerkvisitatie gehouden. Meestal gebeurt dit in de maand mei.