Luisterpost | Bralectah

De Luisterpost | Bralectah heeft tot doel opnamen van het gereformeerde leven en gereformeerde lectuur (via de CBB) op een beeld- en/of geluidsdrager beschikbaar te stellen aan kerkleden, en aan onderwijsinstellingen, verenigingen en organisaties die werkzaam zijn binnen de Gereformeerde kerken. Zij richt zich daarbij in de eerste plaats op die kerkleden die niet in staat zijn c.q. zich niet in staat voelen om geheel aan het gereformeerde leven deel te nemen en/of die een leeshandicap hebben.

Adresgegevens

Adres: Burg. Vos de Waelstraat 2, Postbus 499, 8000 AL Zwolle.
Telefoon: 038 - 427 04 48
E-mail: lpb@gebouw.nl
Website: www.luisterpost.nl en www.bralectah.nl

Bibliotheek

De bibliotheek bestaat niet alleen uit dvd ‘s, maar heeft ook video-opnames beschikbaar. De LPB kan ook allerlei technische adviezen geven. De LPB heeft een eigen website. Er zit dagelijks iemand om al je vragen te beantwoorden.

Contactpersoon

Contactpersoon vanuit onze gemeente voor LPB is:
Marieke Mostert, Burg. van Gentsingel 1c, 2636 BP Schipluiden, tel. 015 - 380 90 21.